English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Fakülte Tercih Amaçlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi
(An Analysis into the Factors Influencing Ataturk University Students' Faculty Preference Goals )

Author : Emine İKİKAT TÜMER  Bülent MİRAN Avni BİRİNCİ  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-3
Page : 121-129


Summary
İnsanoğlu hayatı boyunca çeşitli alternatifler arasından seçimler yaparak kararlar verir. Bu çalışmanın amacı, fakülte/yüksek okul tercihini yapan öğrencilerin, hangi hedef ve öncelikleri dikkate aldığını belirlemek ve bu kararda etkili olan öğrenci özelliklerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, Fuzzy Pair Wise Comparison yöntemi kullanılmış ve elde edilen veriler Tobit analizine tabi tutulmuştur. "Saygın meslek sahibi olmak" öğrencilerin fakülte tercihlerindeki en önemli hedef olarak belirlenmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencileri diğer fakülte öğrencilerine göre herhangi bir meslek sahibi olmayı daha az istemektedirler. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencileri diğer öğrencilere göre istediği mesleğe sahip olmaya daha fazla önem vermektedir. Ziraat Fakültesi, Erzurum Meslek Yüksek Okulu, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencileri diğer öğrencilere nazaran saygın bir meslek sahibi olmaya daha fazla önem vermektedirler. İlahiyat fakültesi öğrencileri diğer öğrencilere göre yüksek gelirli iş sahibi olmaya daha az önem vermektedirler. Ziraat Fakültesi öğrencileri kendini, evreni ve bilimi keşfetmeye diğerlerinden daha az önem vermektedirler.

Turkish Keywords
Fakülte tercihi, Bulanık Eşli Karşılaştırma, Tobit modeli

Abstract
The present study aims to determine the goals and priorities considered by students enrolled at Atatürk University when making their choices for faculty or associate school. In addition to this, identification of the role of student profiles in these decisions was targeted. Students' faculty/associate school preference reasons were identified via the Fuzzy Pair Wise Comparison method, and the results were analysed using the Tobit model. "Having a repoutable profession" was determined as the most significant factor in their preference of faculty. Students of Fine Arts Faculty and Nursing School desire to have a profession of any kind less than the other students in other faculties do. Students of Kazım Karabekir Faculty of Education attach more importance to having the desired profession than the others do. Students of Agriculture Faculty, Erzurum Vocational School, Fine Arts Faculty and Nursing School give more importance to having a prestigious job compared to the students at other faculties. Students of Faculty of Religious Studies give less importance to having a high-salary job than the others do. Agriculture Faculty students have less desire to discover oneself, the universe and science compared to the others.

Keywords
Faculty preference, Fuzzy Pairwise Comparison, Tobit model

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri