English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Sıra Aralıkları ve Bitki Sıklığının Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) Bitkisinin Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkisi
(Effect of Different Row spacings and Plant Densities on The Yield and Yield Components of False Flax (Camelina sativa (L.) Crantz) )

Author : Duran KATAR  Nimet KATAR  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-1
Page : 76-85


Summary
Bu çalışma Eskişehir ekolojik koşulları altında 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 vejetasyon döneminde 3 yıl süreyle yürütülmüştür. Tarla denemeleri tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ana parsellere farklı sıra aralıkları (15, 30 ve 45 cm) ve alt parsellere bitki sıklıkları(100, 200, 300 ve 400 adet bitki/m2) gelecek şekilde tasarlanmıştır. Çalışmanın amacı farklı sıra aralıklarının ve bitki sıklıklarının ketencik bitkisinin bitki boyu (cm), yan dal sayısı (adet/bitki), 1000-tohum ağırlığı (g), tohum verimi (kg/da), yağ oranı (%) ve yağ verimi (kg/da) üzerine etkisini araştırmaktır. Ortalama bitki boyu (cm), yan dal sayısı (adet/bitki), 1000 tohum ağırlığı (g), tohum verimi (kg/da), yağ oranı (%) ve yağ verimi (kg/da) değerleri sırasıyla 88,59 cm, 9,57 adet/bitki, 1,259 g, 184,54 kg/da, % 33,53 ve 70,08 kg/da olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları farklı sıra arası mesafenin ve bitki sıklıklarının ketencik bitkisinin tohum verimi üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Yılların ortalaması olarak en yüksek tohum (285,8 kg/da) ve yağ verimi (95,9 kg/da) 15 cm sıra arası ve metre kareye 600 adet bitki sıklığından elde edilmiştir.

Turkish Keywords
Sıra araları, tohumluk miktarı, verim ve Camelina sativa (L.) Crantz

Abstract
This study was carried out under the ecological conditions of Eskişehir during 2012-2013, 2013-2014 and 2014-2015 vegetation seasons. The field experiments were carried out in the randomized complete block in a split plot design with three replications. The different row spacings (15, 30 and 45 cm) and plant densities (100, 200, 300 and 400 number plant/m2) were randomized into main and sub plots, respectively. The objective of this study was to determine the influence of different row spacings and plant densities on the plant height (cm), number of branches per plant, 1000 seed weight (g), the seed yield (kg), oil content (%) and oil yield of false flax. Mean data for plant height (cm), number of branches per plant,1000 seed weight (g), oil content %, seed yield (kg/da) and oil yield (kg/da) were 88,59 cm, 9,57 number per plant, 1,259 g, 184,54 kg/da, 33,53 % and 70,08 kg/da, respectively. The results of the study indicated that different row spacings and plant densities had an important effect on seed yield (kg/da) in false flax. The mean data from the three experimental years showed that the highest seed yield (285.8 kg/da) and oil yield (95.9 kg/da) was recorded for row spacing (15 cm) and plant densities (600 number plant/m2).

Keywords
Row spacing, seed rate, yield and Camelina sativa (L.) Crantz

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri