English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Azot Koşullarında Makarnalık Buğday Anaç ve Bunların F2 Döllerinin Azot Kullanım Etkinliği (AKE) Değişimleri
(Nitrogen Use Efficiency (NUE) Changes in Durum Wheat Parents and Their F2 Progenies Under Different Nitrogen Conditions )

Author : Ferhat KIZILGEÇİ  Mehmet YILDIRIM Cuma AKINCI  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-2
Page : 96-102


Summary
Azotlu gübrelerin tarım alanlarında yoğun olarak kullanılmaları önemli çevre ve sağlık problemlerinin yanı sıra üretim maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu çalışma 6x6 yarım diallel makarnalık buğday (Triticum turgidum L.) anaç ve bunlara ait F2 döllerinin N0 (sıfır azot (N)), N1 (120 kg N ha-1) ve N2 (240 kg N ha-1) azot seviyelerinde azot kullanım etkinliğini belirlemek için yapılmıştır. Tane azot verimi (TAV), tane verimi azot kullanım etkinliği (TVAKE) ve tane azot verimi azot kullanım etkinliği (TAVAKE) özellikleri için genotipler ve dozlararasında önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Artan azot dozlarında azot kullanım etkinliği (AKE) önemli miktarda azalmıştır. Ebeveynlerin genel uyum yeteneği (GUY) çalışmada incelenen tüm özellikler için önemli bulunmuştur. Farklı azot dozlarında TAV, TVAKE ve TAVAKE özellikleri için GUY/ÖUY oranının ?1 den büyük olmasi bu özelliklerin eklemeli gen tarafından idare edildiğini göstermektedir. TAV doz artışına bağlı olarak artarken, TVAKE ve TAVAKE azalmıştır. Ebeveyler arasında ‘Mersiniye’ genotipi olumlu GUY etkisine ve incelenen üç özellik için en iyi kombiner olmuştur. TAVAKE özelliği için en iyi özel uyum yeteneği (ÖUY) ‘Mersiniye x Spagetti’ hibritinden elde edilmiştir. Ebeveylerin GUY etkileri incelenen tüm özelliklerde ve azot dozlarında genellikle stabil olmuştur. Araştırma sonuçlarına göre yüksek azot kullanım etkinliğine sahip ebeveylerin melezlenmesinden elde edilen döllerden yüksek azot kullanım etkinliğine sahip ümitvar hatların seçilmesinin mümkün olabileceği görülmüştür.

Turkish Keywords
Diallel, Durum wheat, Nitrogen use efficiency, Grain nitrogen yield

Abstract
The intensive use of nitrogenous fertilizers in agricultural fields causes significant environmental and health issues along with increasing production costs. The objective of the study was to evaluate nitrogen use efficiency of 6x6 half diallel durum wheat (Triticum turgidum L.) F2 progenies and their parental lines at N0 (zero N fertilizer), N1 (120 kg N ha-1) and N2 (240 kg N ha-1) nitrogen levels. Significant differences were found among genotypes and nitrogen applications for grain nitrogen yield (GNY), N use efficiency for grain yield (NUEgy) and N use efficiency for grain N yield (NUEgn). N use efficiency (NUE) significantly decreased with increasing nitrogen doses. General combining ability of parents (GCA) was significant for all studied traits. GCA/SCA ratio ?1 for GNY, NUEgy and NUEgn at different N conditions showed that it dominated by additive gene effects. GNY gradually increased depending on N increase while NUEgy and NUEgn decreased. Among the parents ‘Mersiniye’ genotype showed positive GCA effects and was the best general combiner for GNY, NUEgy and NUEgn. The best specific combining ability (SCA) for NUEgy was obtained from ‘Mersiniye x Spagetti’ hybrid. The GCA effects of each parent were generally stable for all traits and nitrogen levels. Our results revealed that it is possible to select promising lines which have high nitrogen use efficiency from the segregating progenies obtained by crossing of high nitrogen use efficiency parents.

Keywords
Diallel, durum wheat, landrace, grain nitrogen yield, nitrogen use efficiency

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri