English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Trabzon’da Yaşayan Tüketicilerin Geleneksel Gıda Algıları
(The Traditional Food Perceptions of the Consumers in Trabzon )

Author : Burhan BAŞARAN    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-1
Page : 99-110


Summary
Yaşam standartlarının yükselmesi ve artan bilinçle birlikte tüketiciler daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu düşündükleri gıdalara yönelmişler buna bağlı olarak geleneksel gıdaların önemi artmıştır. Bu çalışmanın amacı; Trabzon ilinde yaşayan tüketicilerin geleneksel gıdalara yönelik algılarını belirlemek ve yöredeki geleneksel gıdalara dikkati çekmektir. Araştırma, Haziran-Eylül 2015 tarihleri arasında Trabzon il merkezinde yaşayan 15 yaş üstü 390 tüketiciyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca konuya ilişkin literatürde yer alan diğer çalışmalardan yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi için SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan tüketicilerin cinsiyet oranları Erkek:% 47,7, Kadın:% 52,3, medeni durum oranları ise Evli:% 52,1, Bekar:% 47,9’dur. Tüketiciler özellikle tarih, kültür, miras, yöresel, özgün, doğal ve sağlık gibi anlamlara gelen ifadelere güçlü bir şekilde katıldıklarını ifade etmişlerdir. Tüketiciler geleneksel gıdaların öneminin yeterince anlaşılamadığını ve tanıtılmadığını düşünmektedir. Elde edilen sonuçlar literatür bilgilerine benzemektedir. Tüketiciler geleneksel gıdaları, tarihin ve kültürün ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedirler. Geleneksel gıdaların yeni nesillere aktarılması, daha güvenli gıdaların üretimi ve ticari bir kazanca dönüşebilmesi için geleneksel gıdalar gün yüzüne çıkarılmalı ve koruma altına alınmalıdır.

Turkish Keywords
Tüketici, Trabzon, geleneksel gıda, algı, kırsal turizm.

Abstract
Thanks to high living standards and an increased awareness, consumers tend to buy healthier and tastier foods, which has increased the importance of traditional foods. This study aims to determine the perceptions of the consumers in Trabzon regarding traditional foods and draw attention to the traditional foods of the region. The study was conducted with 390 consumers living in Trabzon whose ages were over 15 between June and September in 2015. The previous studies in literature were also utilized. SPSS 20.0 packet software was employed to evaluate the obtained data. Of the participants, 47.7% were male, and 52.3% female while 52.1% were married, and 47.9% single. The consumers stated that they strongly agreed with the expressions referring to concepts such as history, culture, heritage, localness, authenticity, naturalness, and health. The consumers think that traditional foods are underestimated and are not promoted thoroughly. The obtained results are consistent with the literature. The consumers consider traditional foods as indispensable parts of history and culture. Traditional foods should be revealed and protected in order to hand traditional foods down to the next generations, produce safer foods, and turn such foods into commercial income.

Keywords
Consumer, Trabzon, traditional food, perception, rural tourism.

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri