English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bitki Büyüme Düzenleyici Uygulamalarının ‘Golden Delicious’ Elmasının Mineral Madde İçeriğine Etkisi
(Effects of Plant Growth Regulators on Nutrient Content of ‘Golden Delicious’ Apple )

Author : Nilgün ATAY  Fatma KOYUNCU, Ersin ATAY,Mesut ALTINDAL, Bilal YALÇIN  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-1
Page : 84-91


Summary
Uzun dönem bitki büyüme düzenleyici (BBD) uygulamaları bitkilerin mineral madde içeriğini hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, M9 anacına aşılı ‘Golden Delicious’ elmasına uzun süre yapılan prohexadione-calcium (Pro-Ca), etefon, GA3 ve GA4+7 uygulamalarının yapraklardaki besin elementi, toplam karbonhidrat (C), C:N ve klorofil yoğunluğu (Spad) üzerine etkileri saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla üç yıl süreyle her yıl aynı ağaçlara aynı uygulamalar yapılmıştır. Deneme sonunda GA4+7 ve GA3 uygulamaları yaprakların N içeriklerini arttırmıştır. N içeriği, kontrolde %2.16 iken, GA3 ve GA4+7 de sırasıyla %2.34 ve %2.35 olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte gibberellin uygulamalarında, kontrole ve diğer uygulamalara kıyasla daha düşük Ca içeriği saptanmıştır. Özellikle GA4+7 uygulamasının kontrole kıyasla K/Ca oranını arttırarak fizyolojik bozukluklar için hassasiyet oluşturabileceği belirlenmiştir. Etefon uygulaması ise bitkilerin P ve K içeriğini arttırmıştır. Ancak etefon uygulamasında artan K içeriği, K/Mg oranını arttırarak, Mg eksikliğine yol açabileceği tespit edilmiştir. BBD uygulamalarının elmanın mikro element içerikleri üzerine etkisi, Fe hariç önemli bulunmuştur. Fakat elde edilen veriler sınır değerleriyle kıyaslandığında, mikro elementler açısından uygulamalar bazında toksitite veya noksanlık bulunmamaktadır. C içeriği ve C/N değerlerinin, uygulamalara göre belirgin farklılıklar göstermediği tespit edilmiştir.

Turkish Keywords
Besin elementi, etefon, gibberellin, Pro-Ca

Abstract
Long-term plant growth regulators (PGR) applications can affect the mineral content of the plants at both the positive and negative directions. In this study, it was aimed to determine the effects of long-term prohexadione-calcium (Pro-Ca), ethephon, GA3 and GA4+7 applications on nutrients, total carbonhydrate (C), C:N and chlorophyll density (Spad) in the leaf of ‘Golden Delicious’ apple variety grafted on M9 rootstock. For this purpose, the same applications was made on the same trees in each year for three years. At the end of the trials, GA3 and GA4+7 treatments was increased N content of the leaves. While N content was determined as 2.16% in control, the GA3 and GA4+7 was determined as 2.34% and 2.35%, respectively. However gibberellin treatments had lower Ca content compared to the others. Especially GA4+7 application increased K/Ca ratio compared to control that it can be created sensitivity to physiological disorders. The ethephon increased P and K content of plant. However, it was detected increasing the K content in ethephon advanced K/Mg ratio, can lead to Mg deficiency. Although effect on microelements content of the apple of PGR was significant except Fe, there are no toxicity or lack when obtained data was compared with the limits. C content and C/N were found to no differences according to the applications.

Keywords
Plant nutrient, ethephon, gibberellin, Pro-Ca

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri