English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Fosfor ve Potasyum Düzeylerinin Kamkat (Fortunella margarita (Lour.) Swing)’ın Büyüme ve Gelişimine Etkileri
(Effect of Phosphorus and Potassium Aplications on Growth of Kumquat (Fortunella margarita (Lour.) Swing) Plant )

Author : Murat GÜNERİ  Hülya AKAT Bülent YAĞMUR İbrahim YOKAŞ  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-1
Page : 64-74


Summary
Çalışmanın amacı; artan düzeylerde, birlikte yapılan fosfor ve potasyum uygulamalarının kamkat bitkisinin fidan gelişimi, meyve özellikleri, verim ve beslenme düzeylerine etkisini araştırmaktır. Çalışma, Haziran 2011-Şubat 2013 döneminde yapılmıştır. Oval kamkat olarak bilinen Fortunella margarita ((Lour.) Swing)’in 14 litrelik saksılarda bulunan fidanları bitki materyali olarak kullanılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme deseninde faktöriyel düzende kurulmuştur. Bitkilere 3 farklı doz fosfor (10, 40 ve 80 mg/kg) ve potasyum (150, 300 ve 450 mg/kg) birbiri ile kombine edilerek topraktan 1’er hafta ara ile uygulanmıştır. Uygulama sonuçlarına göre, istatistik önemde olmamakla birlikte, fosfor uygulamaları anaç çapı ve fidan boyu artışı sağlamıştır. Fosfor ve potasyumun 2. dozları; kök uzunluğu, meyve ağırlığı, meyve sayısını ve verimi arttırmıştır. Fosfor uygulamaları bitki yapraklarında; N, P, Fe ve Mn kapsamını arttırmış; potasyum uygulamaları ise, genelde K miktarlarında artışa neden olmuştur.

Turkish Keywords
Bitki gelişimi, Fortunella margarita, gübreleme, meyve özellikleri

Abstract
The purpose of the study is to investigate the effects of P and K levels which combined with each other on the seedling development nutritional status, fruit properties and yield of Kumquat plants. The research was conducted between the period of June 2011 and February 2013. The oval kumquat Fortunella margarita ((Lour.) Swing) used as plant material and they were transplanted to 14 liter pots. The experiments were conducted a randomized complete block design. Three different doses of phosphorus (10, 40 and 80 mg/kg) and potassium (150, 300 and 450 mg/kg), combined with each other, was applied in addition with the modified Hoagland solution to the soil once a week. Results, having statistical significance, showed that, phosphorus applications increased seedling rootstock diameter and length. Second doses of P and K increased length of the stem, fruit weight, the number of fruits and yield. Phosphorus applications increased plant leaves N, P, Fe and Mn, but the potassium applications, generally, increased plant K.

Keywords
Fertilization, Fortunella margarita, fruit characteristics, plant growth

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri