English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kayısı çekirdeğinin aerodinamik özelliklerinin belirlenmesi
(Aerodynamic Properties of Apricot Pits )

Author : Saadettin YILDIRIM  Sefa TARHAN  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-1
Page : 47-55


Summary
Özet: Tarımsal ürünlerin fiziksel özellikleri bu ürünlerin hasadında ve endüstriyel işlenmesinde kullanılan makinaların tasarım ve imalatında önemlidir. Aerodinamik özellikler ise bireysel ürün tanesi ya da yıgın haldeki ürünün hava akımına karşı sergilemiş olduğu tepkileri ile ilgilidir. Bu çalışma da yığın haldeki kaysı çekirdeğinin 0.05 ile 2.93 m3m-2s-1 hız değerleri arasında hava akımına karşısında ortaya çıkan basınç düşüşü deneysel olarak belirlenmiş ve Shed ve Hukil-Ives eşitlikleri ile matematiksel olarak modellenmiştir. Denemeler üç defa tekrarlanmıştır. Matematiksel model sonuçları her iki eşitliğin de yığın haldeki kaysı çekirdeğinin maruz kaldığı hava akımı karşısında ortaya çıkan basınç düşüşünün yüksek iyilik derecesi (R2>0.92 ve RMSE

Turkish Keywords
Anahtar kelimeler: Kayısı çekirdeği, hava direnci, kritik hız

Abstract
Abstract: Physical properties of agricultural materials are important for designing and manufacturing their harvest machines on farms and processing equipment in industry. Aerodynamic properties are related to their reaction to moving air as in piles or as a single seed/piece. The pressure drops occurring through apricot pit piles for the superficial air velocities ranging from 0.05 to 2.93 m3m-2s-1 were experimentally determined and mathematically modeled by using Modified Shedd’s equation and Hukill-Ives equation. These experiments were replicated three times. The results of curve fitting suggested that both equations could be used adequately to predict the pressure drop of apricot pit piles with a high goodness of fitting (R2>0.92 and RMSE

Keywords
Key words: Apricot pit, air resistance, terminal velocity, superficial velocity

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri