English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat İlinde Hayvansal Atıklardan Elde Edilen Biyogaz Potansiyelinin (Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Değerlendirilmesi
(Assessment of Biogas Production Potential of Livestock Wastes In Tokat Province by Geographic Information Systems (GIS) Technologies )

Author : Sedat KARAMAN  Harun AVAN  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-1
Page : 25-32


Summary
Hayvansal üretimin yoğun olarak yapıldığı Tokat ilinin hayvansal atıklarından elde edilen biyogaz potansiyelinin belirlenmesi, enerji üretiminde değerlendirilme olanakları ve ekonomiye katkısının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada; Tokat ilinin biyogaz üretim potansiyelinin 301 434 m3/gün ve enerji eşdeğerinin 502 390 kWh/yıl olduğu belirlenmiştir. Yöredeki büyükbaş hayvan varlığının fazla olması ve büyükbaş hayvan atıklarının daha kolay sağlanabilmesi nedenleriyle büyükbaş hayvancılık işletmelerinden üretilen atıkların değerlendirilmesi amacıyla 250, 500 ve 1000 büyükbaş hayvandan elde edilebilecek atıkların değerlendirileceği örnek merkezi biyogaz tesislerin planlanması yapılmış, AutoCAD programıyla taban planları, kesit ve cephe görünüşleri çizilmiş, tesislerin boyutlandırılması, enerji analizleri ve maliyet hesapları yapılmıştır. ArcMAP programı ortamında yapılan analizlerle Yöredeki hayvan yoğunlukları ve kırsal yerleşim birimleri arasındaki uzaklıklar göz önüne alınarak biyogaz tesislerinin yerleri, sayıları ve kapasiteleri belirlenmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucu Tokat iline uygun 250, 500 ve 1 000 büyükbaş hayvansal atık kapasitesine sahip merkezi biyogaz tesislerinden sırasıyla 231, 173 ve 180 adet yapılabileceği belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Biyogaz, hayvansal atık, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Tokat

Abstract
The present thesis was conducted to determine the biogas production potential of livestock wastes of Tokat Province with intensive livestock facilities by the aid of GIS technologies, to identify possible use of these wastes in energy production and to determine the contributions provided to economy. Biogas production potential of Tokat Province was calculated as 301 434 m3/day with an energy equivalent of 502 390 kWh/day. Since livestock facilities are common in the region and it is easy to collect livestock waste, livestock wastes among the animal wastes were taken into consideration and pilot central biogas facilities were designed for 250, 500 and 1 000 animal capacities. Floor plans, cross-sections and side wives were all drawn in AutoCAD and dimensioning, energy analyses and costing were performed for those facilities. ArcMAP software was used in analyses to determine the locations, numbers and capacities of biogas facilities based on animal intensities and distances between rural settlements. Analyses revealed that 228 biogas facilities could be constructed for 250 animal, 171 facilities for 500 animal and 131 facilities for 1 000 animal.

Keywords
Biogas, Animal waste, Geographic information systems, Tokat

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri