English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çakal Eriği ve Yonuz Eriği Marmelatları
(Bullace Plum and Yonuz Plum Marmalades )

Author : Duygu BAŞKAYA SEZER  Kader ERDOĞAN TOKATLI Aslıhan DEMİRDÖVEN  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-1
Page : 125-131


Summary
Türkiye’de birçok meyve doğal olarak yetişmekte ve yetiştiği yerde geleneksel ürün çeşitliliğini arttırmaktadır. Bu meyveler, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin olsalarda gıda sektöründe kullanımları henüz yeterince yaygınlaşmamıştır. Ankara Kızılcahamam Saray Köyü civarında yabani olarak yetişen erik çeşitlerinden, çakal eriği (Prunus spinosa) ve yonuz eriği (Prunus divaricata var) de bu meyvelere örnektir. Çakal eriği taze tüketilmesinin yanı sıra marmelat olarak da hazırlanmakta iken yöresel adıyla ekşilik erik olarak bilinen yonuz eriği ise acımsı ekşi tadından dolayı taze olarak tüketiminden daha çok marmelat olarak, yemeklerde kullanılmak üzere güneşte ince tabaka halinde kurutularak pestil halinde ve az su ile kaynatılarak da püre halinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada çakal eriği ve yonuz eriği örneklerinin ve marmelatlarının; pH, titrasyon asitliği, suda çözünür kuru madde, renk, hidroksimetilfurfural, antioksidan kapasite, toplam fenolik madde ve antosiyanin açısından incelenmesi, bazı meyveler ve marmelatları ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Turkish Keywords
Çakal eriği, yonuz eriği, Prunus spinosa, Prunus divaricata var., marmelat.

Abstract
Several varieties of fruits cultivated naturally in Turkey and increase the diversity of traditional products in their habitats. These fruits, although they are rich in vitamins and minerals, they still could not be widespread of their usage on industrial scale. Sorts of plums grown wild nearby Ankara Kızılcahamam Saray Village are examples of such mentioned. Bullace plum (Prunus spinosa) are consumed fresh, prepared its marmelade as well. Yonuz plum, traditionally known as ekşilik plum (Prunus divaricata var) is generally utilized in marmalade or for meals sun-dried pestile and pulp blanched with a little water instead of fresh consumption due to bitterness sour taste. In this study, it had been presented that fresh and marmalade of bullace and yonuz plum was investigated in terms of pH, titration acidity, water soluble dry matter content, color, hydroxymethylfurfural, antioxidant capacity, total phenolic content and anthocyanins also, compared with other fruits and their marmelades.

Keywords
Bullace plum, yonuz plum, Prunus spinosa, Prunus divaricata var., marmalade.

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri