English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Elmada meyve seyreltmesi, meyve tutumu ve meyve kalitesi üzerine NAA’ nın etkisi
(Effects of NAA on fruit thinning, fruit set and fruit quality in apple )

Author : Melike ÇETİNBAŞ  Sinan BUTAR Adem ATASAY Mesut İŞÇİ Hakkı KOÇAL  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-2
Page : 9-18


Summary
Bu çalışma, 2013 yılında Isparta-Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü bahçesinde ve Denizli-Çıtak bölgesinde bulunan üretici bahçesinde olmak üzere 2 lokasyonda yürütülmüştür. Eğirdir (Isparta) lokasyonunda M9 anaçlı, Çıtak (Denizli) lokasyonunda ise MM 106 anaçlı Golden Delicious çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada, kimyasal seyreltici olarak NAA (% 6.25)’ nın farklı dozları (20, 30, 60 ml 100 L-1 su) meyve çapı 7-8 cm olduğunda, 750 ml 100L-1 su dozunda da 6 N-Benzyladenine meyveler 10-12 mm olduğunda kullanılmış olup haziran dökümünden sonra da elle seyreltme uygulaması yapılmıştır. Çalışma, elle seyreltme uygulamasına alternatif oluşturmak amacıyla, meyve seyrelticilerinden özellikle NAA (% 6.25)’ nın farklı lokasyonlarda ağaçların seyrelme oranına ve bazı meyve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, Eğirdir lokasyonunda, en yüksek seyrelme oranı % 60.10 ile 20 ml 100 L-1 NAA uygulamasından, Çıtak lokasyonunda ise % 78.71 ile elle seyreltme uygulamasından elde edilmiştir. Meyve iriliği (ağırlık, en ve boy bakımından) en yüksek değer Eğirdir lokasyonunda 60 ml 100 L-1 NAA dozunda, Çıtak lokasyonunda ise 6 N-Benzyladenine uygulamasında bulunmuştur. Elle seyreltmeye alternatif olarak 20 ml 100 L-1 NAA (% 6.25) kullanılması tavsiye edilebilinmektedir.

Turkish Keywords
Elma, Golden Delicious, NAA, seyreltme

Abstract
This study was carried out in two Isparta-Eğirdir Fruit Research Station orchard and in the Denizli-Çıtak orchard with two locations in 2013. In Eğirdir location Golden Delicious apple variety grafted on M9 rootstock and in Çıtak location Golden Delicious apple variety grafted on MM 106 rootstock was used. In the study NAA (6.25 %) was used as thinning plant growth regulator and (20, 30, 60 ml 100 L-1 water) dosages of NAA was applied when fruits were in diameter of 7-8 cm. 750 ml 100 L-1 water dosage of 6 N-Benzyladenine was applied when fruits had 10-12 mm diameter and after June drop thinning with hand was also done. Study was planned to develop on alternative thinning method for hand thinning. Especially 6.25% NAA was used in different locations for this purpose and NAA effects on fruit quality were determined. According to study results highest thinning was determined from 20ml 100 L-1 NAA with 60.10% ratio in Eğirdir location, highest thinning with hand was determined with a ratio of 78.71% in Çıtak location. 60 ml 100 L-1 NAA treatment had been evaluated for highest fruit size (Fruit weight, width, height) in Eğirdir location and 6 N-Benzyladenine treatment was found for highest fruit size in Çıtak location. 20 ml 100 L-1 NAA (%6.25) treatment can be advised as an alternative for hand thinning.

Keywords
Apple, Golden Delicious, NAA, thinning

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri