English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Üyelerinin Amaçları
(The Aims of Member of Stud Cattle Breeders Association )

Author : Emine İKİKAT TÜMER    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-2
Page : 89-95


Summary
Bu çalışmada Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) üyelerinin, damızlık sığır yetiştirmeye bakış açılarını yansıtan amaç hiyerarşilerinin belirlenmesi, amaçların en çok önemliden en az önemliye doğru sıralanması amaçlanmaktadır. Ayrıca DSYB’nin kuruluş amaçları ile üyelerinin damızlık sığır yetiştirme amaçlarının birbirine uyumunun belirlenmesi de çalışmanın hedefleri arasındadır. Bu amaçla Erzurum ilinde SCBA üyelerinden Oransal Örnekleme yöntemi ile belirlenen 111 birlik üyesi ile anket yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre DSYB üyeleri sırasıyla “Ailenin ihtiyacını karşılamak”, “Borçları azaltmak”, “Max. kar sağlamak”, “Sürülerini ıslah etmek”, “İşletmeyi büyütmek”, “İşletmeyi gelecek nesle devretmek” ve “En az riskli üretimi gerçekleştirmek” amaçlarına önem verdikleri belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Erzurum, Bulanık Eşli Karşılaştırma, Damızlık sığır yetiştiricileri birliği

Abstract
In this study, it is aimed to determine the aim hierarchy of Stud Cattle Breeders Association members (SCBAM) reflecting their perspectives on stud cattle breeding and order their aims from most important to least important. In addition, another aim of the study is to determine the coherence between the institutional targets of Stud Cattle Breeders Association (SCBA) and targets of stud cattle breeders. For this purpose, 111 members of SCBA in Erzurum were surveyed with proportional sampling method. According to the results of the study, SCBAM in the study area give importance to the aims of “Meeting family needs”, “Reducing debts”, “Obtaining maximum profit”, “Improving herds”, “Extending enterprise”, “Transferring enterprise to the next generation”, and “Realizing the least risky production”, respectively

Keywords
Erzurum, Fuzzy Piar-Wise Comparison, Stud cattle breeders associations

Advanced Search


Announcements















  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)



  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.



Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri