English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Amasya İli Suluova İlçesinde Kiraz Üretimi Yapan İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunları
(Production and Marketing Problems of Cherry Farm in the Suluova District of Amasya Province )

Author : Murat SAYILI  Kemal ÖZBEK  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-1
Page : 33-46


Summary
Bu araştırmada; Amasya ili Suluova ilçesinde kiraz üreten tarım işletmelerin üretim ve pazarlama sorunları incelenmiştir. Araştırmada, kiraz üreten 52 adet işletmeden anket yoluyla elde edilen ve 2011-2012 yılına ait veriler analiz edilmiştir. İşletmelerin ortalama arazi genişliği 48,38 dekar, parsel sayısı 5,33 adet ve parsel genişliği 9,08 dekar olarak bulunmuştur. Kiraz üretimi çok karlı bir faaliyet olduğu için tercih edilmektedir. Kiraz üretimindeki en önemli problem hastalık ve zararlılardır. Kiraz satışında toptancı ve komisyoncular ağırlıktadır. Üreticiler toptan satışı ve ihracatı tercih etmektedir. Kiraz ihracatında Boyalı Köyü tarımsal Kalkınma Kooperatifi çok aktiftir. Üretilen ürünün önemli bir kısmı ihraç edilmektedir ve ihraç fiyatı daha yüksektir.

Turkish Keywords
Kiraz üretimi, pazarlama, Suluova ilçesi

Abstract
In this study, production and marketing problems of cherry producer farms located in Suluova district of Amasya province have been investigated. The data obtained through questionnaires conducted in 2011 and 2012 from 52 cherry producer farms have been analyzed in the study. The average land size of farms was 48,38 decare, plot number was 5,33 and size of plots was 9,08 decare. Cherry production is preferred due to the high profit. The main problems in cherry production are diseases, pests and insects. Wholesalers and brokers are mainly regulating the market for cherry. The producers prefer to wholesale and export. Agricultural Development Cooperative of Boyalı Village is very active in exporting the cherry. Import

Keywords
Cherry production, marketing, Suluova District

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri