English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile Yamaç Havzası’nın (Bingöl) erozyon duyarlılık analizi
(Erosion sensitivity analysis of Yamac Watershed using geographical information system and remote sensing )

Author : Alaaddin YÜKSEL  Vedat AVCI  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2015-2
Page : 116-128


Summary
Bu çalışmada Bingöl’ün güneyinde yer alan Yamaç Havzası’nın erozyon duyarlılık analizinin yapılması amaçlanmıştır. Yamaç Havzası’nda litoloji volkanik ve alüvyal kayaçlardan oluşmaktadır. Havzanın güneyinden fayla kesilmesi yükselti farkını artırmıştır. Havzanın kuzeyi ile güneyi arasında yükselti farkı 1000 m’yi bulmaktadır. Yamaç Havzası’nda jeomorfolojik, iklim ve bitki örtüsü özellikleri nedeniyle erozyon şiddeti yüksektir. Erozyonla taşınan malzeme Murat Nehri ile Keban Barajına taşınmakta ve siltasyona neden olmaktadır. Yamaç Havzası’nda erozyon duyarlılığı eğim, bitki örtüsü, akarsu yoğunluğu ve toprak parlaklığı kullanılarak oluşturulmuştur. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları ile çok değişkenli istatistiksel yöntem kullanılarak oluşturulan duyarlılık haritasına göre havzanın % 47’sinde erozyon duyarlılığı yüksek, % 30’unda erozyon duyarlılığı ortadır. Erozyon şiddeti üzerinde eğim, bitki örtüsü ve akarsu yoğunluğunun etkisi belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Havzanın güneyindeki tarım alanlarını etkileyen erozyonu azaltmak amacıyla mikro havza çalışmalarının hızlandırılması gerekmektedir

Turkish Keywords
Bingöl, Yamaç Havzası, Erozyon Duyarlılık, Coğrafi bilgi sistemleri, Uzaktan algılama

Abstract
The study was conduct to generate erosion sensitivity analysis of Yamac Watershed located in the south of Bingol city, Turkey. Lithology of the watershed is formed by estrusive and alluvial rocks. Cutting faults in the south of the watershed has increase delevation difference which can reach up to 1000 m between south and north. Erosion severity of the watershed is very high due to its geomorphological, climatic and vegetative properties. Eroded sediments are carried through Murat River to Keban Dam where siltation is formed. Erosion sensitivity degrees in the watershed were created by using vegetation cover, water density and soil brightness. According the sensitivity map created by remote sensing and geographical information software, and various statistical analyses with multivariate analysis, %47 of watershed area was categorized as high while %30 was medium. Especially slope degrees, water density and vegetation are the major inducements for the severe erosion in the watershed. The erosion become dangerous for cultivated areas in the south of the watershed. Thus, to reduce erosion micro watershed practices should be accelerated.

Keywords
Bingol, Yamac Watershed, Erosion Sensitivity

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri