English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat-Kazova Şartlarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi
(Determination of Yield and Quality Of Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties at Tokat-Kazova Conditions )

Author : İsmail NANELİ  Mehmet Ali SAKİN, Ali Safi KIRAL  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2015-1
Page : 91-103


Summary
Bu çalışma, bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Tokat-Kazova koşullarında verim ve kalite unsurlarının belirlenmesi amacıyla 2012-2013 ve 2013-2014 vejetasyon dönemlerinde yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak 25 ekmeklik buğday (Triticum aestivum) çeşidi kullanılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada başaklanma süresi, olgunlaşma süresi, bitki boyu, metrekarede başak sayısı, başak uzunluğu, tek başak verimi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, hasat indeksi, zeleny sedimantasyon değeri, protein miktarı incelenmiştir. İncelenen tüm özellikler bakımından çeşitler arasında önemli farklar elde edilmiştir. En yüksek tane verimi Nacibey, en düşük Yakar-99 çeşidinden elde edilmiştir. Öte yandan, en yüksek protein oranı Aldane, Yakar-99, Flamura-85 çeşitlerinden elde edilmiştir. Bağcı-2002, Harmankaya, Syrena Odeska çeşitleri Zeleny sedimantasyon değeri bakımından öne çıkmıştır. Konya-2002 ve Aldane çeşitleri daha yüksek verim, verim komponentleri ve kalitelerinden dolayı Tokat-Kazova bölgesinde başarılı bir şekilde yetiştirilebilir. Konya-2002 ve Aldane çeşitleri yüksek tane verimi, verim komponentleri ve yüksek kaliteye sahiptir. Tokat-Kazova koşullarında bu çeşitler kullanılırsa, ekmeklik buğday üretim miktarı ve kalitesi artırılmış olacaktır.

Turkish Keywords
Çeşit, çevre, ekmeklik buğday, kalite, verim

Abstract
This study was conducted to determine yield and quality components of some bread wheat cultivars in Tokat-Kazova conditions during 2012-2013 and 2013-2014 growing seasons. In the experiment, twenty five bread wheat (Triticum aestivum) cultivars were used. The experimental desing was a Randomized Complete Block Design with three replications. In this study, heading period, maturity period, plant height, the number of spike per square meter, spike length, spike yield, 1000-kernel weight, test weight, harvest index, zeleny sedimentation, protein content were evaluated. There were significant differences among cultivars for all evaluated characters. The highest grain yield was obtained from Nacibey variety. However, Yakar-99 variety was produced the lowest grain yield. On the other hand, The highest protein contents were obtained from Flamura, Aldane and Yakar-99 cultivars. Bağcı, Harmankaya, Syrena Odeska were prominent varieties in terms of zeleny sedimentation. Konya-2002 and Aldane cultivars which have the high grain yield, yield components and high quality. If these cultivars are used in Tokat-Kazova conditions, bread wheat production quantity and quality will be increased. Konya-2002 and Aldane cultivars which have the high grain yield, yield components and high quality. If these cultivars are used in Tokat-Kazova conditions, bread wheat production quantity and quality will be increased.

Keywords
Variety, environment, bread wheat, quality, yield .

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri