English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Goji Beri (Lycium barbarum L.) Fidesi Üretimine Farklı Ortamların Etkileri
(Effects of Different Growing Media on Growing in Wolfberry (Lycium barbarum L.) Seedlings )

Author : Güngör YILMAZ  Ahmet KINAY  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-1
Page : 111-115


Summary
Bu araştırma, goji beri fidesi üretimine farklı ortamların etkilerini belirlemek amacıyla 2013 yılında yürütülmüştür. Çalışmada, torf (%100), toprak (%100), perlit (%100), kum (%100), torf-toprak (%50, %50), torf-perlit (%50, %50), torf-kum (%50, %50), torf-toprak-kum-perlit ( %25, %25, %25, %25) olmak üzere 8 farklı ortam kullanılmıştır. Bu ortamlara Çin orijinli goji beri tohumları ekilmiştir. Söz konusu 8 ortamın 3’ünde (toprak (%100), perlit (%100), kum (%100)) sağlıklı fide gelişimi gerçekleşmemiştir. Çalışmada, fide boyu, yaprak sayısı, kök boyu, kök yaş ağırlığı, kök kuru ağırlığı, yeşil aksam yaş ağırlığı, yeşil aksam kuru ağırlığı, biyomas yaş ağırlığı, biyomas kuru ağırlığı ve kuru kök/biyomas ağırlığı oranları incelenmiştir. İncelenen tüm özellikler bakımından, fide ortamları arasındaki farklılıklar istatistiki (p<0,05 ve p<0,01) olarak önemli bulunmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre, tohumdan goji beri fidesi yetiştirmek için, fide toplam ağırlığı/bitki (4,22 g), fide boyu (41,30 cm) ve kök kuru ağırlığı/bitki (0,21 g) bakımından en yüksek değerlerin alındığı %100 torf ortamının en uygun olduğu belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Goji beri, Lycium barbarum L., Fide üretimi, Fide ortamı

Abstract
This research was carry out to determine the effects of different growing media on goji seedlings in 2013. The studies used eight growing media, these, torf (%100), soil (%100), perlite (%100), sand (%100), torf+soil (%50, %50), torf+perlite (%50, %50), torf+sand (%50, %50), torf+soil+sand+perlite ( %25, %25, %25, %25). Goji seeds from China sowed in these growing media. Goji seedlings were not grow in three (soil (%100), perlite (%100), sand (%100)) growing media. The research, seedling height, number of leaves, root length, wet root weight, dry root weight, wet weight of green part, dry weight of green part, wet biomass weight, dry biomass weight and root/biomass weight were caculated. Statistically significant (p<0.05 and p<0.01) variations were observed in all variables studied. The results of this research, torf (%100) which growing media was determine the most suitable for growing seedlings in wolfberry.

Keywords
Wolfberry, Lycium barbarum L., Seedling growing, Growing media

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri