English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çukurova’da Bazı Çokyıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkilerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi
(Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Warm Season Perennial Grasses Under Cukurova Ecological Conditions )

Author : Selahattin ÇINAR  Rüştü HATİPOĞLU Feyza Döndü GÜNDEL İlker İNAL Arif AKTAŞ  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2015-2
Page : 41-54


Summary
Bu araştırma Çukurova’da mera tesisinde kullanılabilecek bazı çokyıllık sıcak mevsim buğdaygil yembitkilerinin performanslarının belirlenmesi amacıyla 2011, 2012 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada adi yalancıdarı (Paspalum dilatatum Poir.), Rodos otu (Chloris gayana Kunth), köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon (L.) Pers.), parmak otu (Digitaria milanjiana (Rendle) Stapf), şeytan otu (Digitaria didactyla Willd) ve Gine otu (Panicum maximum Jacq.) türleri incelenmiştir. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada yer alan türlerin, yeşil ot verimi, kuru madde verimi, ham protein oranı, ham protein verimi, ADF ve NDF oranları, sindirilebilir kuru madde oranı (SKMO) ve sindirilebilir kuru madde verimi (SKMV) incelenmiştir. Araştırma sonuçları, sıcak mevsim buğdaygil yembitkilerinin verimlerinin tesis yaşlandıkça düştüğünü göstermiştir. En yüksek yeşil ot verimi (6768.7 kg/da) ve SKMO (% 58.0) Gine otundan, en yüksek kuru madde verimi (1430.7 kg/da), ham protein verimi (153.5 kg/da) ve SKMV (871.2 kg/da) Rodos otundan, en yüksek ham protein oranı (% 11.4) adi yalancıdarıdan, en düşük ADF oranı (% 31.9) köpekdişi ayrığından, en düşük NDF oranı (% 61.7) ise parmak otundan elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Gine otu ve parmak otunun bölgenin ikliminden olumsuz etkilendiği, köpekdişi ayrığı, Rodos otu, şeytan otu ve adi yalancıdarının bölgede yetiştirilebileceği, bu türlerin uygun ekim dönemi, gübre dozları, baklagiller ile uygun karışımlarının belirlenmesi ve otlatma denemeleri üzerine yeni araştırmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Turkish Keywords
Çokyıllık sıcak mevsim buğdaygil yembitkileri, verim, kalite

Abstract
This research was conducted to determine the hay yield and hay quality potentials of some warm season perennial grass species such as dallis grass (Paspalum dilatatum Poir.), Rhodes grass (Chloris gayana L.), Bermuda grass (Cynodon dactylon (L.) Pers.), blue couch grass (Digitaria didactyla Willd), digit grass (Digitaria milanjiana (Rendle) Stapf) and Guinea grass (Panicum maximum Jacq.) under irrigated conditions of Cukurova during the years of 2011 and 2012. In the study, green herbage yield, dry matter yield, crude protein ratio, crude protein yield, ADF and NDF ratios, digestible dry matter ratio and digestible dry matter yield were determined. The experimental design was completely randomized block design with three replications. According to the results, The highest green herbage yield (6768.7 kg/da) was obtained from Guinea grass. The highest yields of dry matter yield, crude protein and digestible dry matter (1430.7 kg/da, 153.5 kg/da and 871.2 kg/da respectively) were obtained from the Rhodes grass. The highest crude protein ratio (11.4 %) was obtained from the dallis grass. The highest ADF (39.7 %) and NDF (68.3 %) ratios were obtained from the Guinea grass. From the results of the study, it was concluded that Guinea grass and digit grass did not show good adaptation to the Cukurova conditions due to low temperatures during the winter season. Bermuda grass, Rhodes grass, blue couch grass and dallis grass could be used to establish pasture under irrigated conditions of Çukurova. To use them for this purpose, the researches on their proper sowing time, fertilization ratio, proper mixture partner and grazing performance must be conducted.

Keywords
Warm season perennial grasses, yield, quality

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri