English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mısırda (Zea mays L.) Kısıtlı Sulama İle Farklı Tane Şekil Ve İriliklerinin Verim ve Bazı Verim Unsurları Üzerine Etkisi
(Effect of Seed Sizes and Shapes with Restrıcted Irrigation on Grain Yield and Some Parameters of Maize (Zea mays L.) )

Author : Hüseyin GÜNGÖR  Erdal GÖNÜLAL Süleyman SOYLU  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2015-2
Page : 24-31


Summary
Bu araştırma; tane mısırda farklı şekil ve irilikteki tohumların su stresi koşullarında gösterdikleri performansların belirlenmesi amacıyla Konya Karapınar şartlarında 2 yıl süreyle (2011-2012) yürütülmüştür. Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre yürütülmüştür. Denemede 6 farklı şekil ve iriliğe sahip (SR:küçük yuvarlak, SF:küçük yassı, MR:orta yuvarlak, MF:orta yassı, LR:büyük yuvarlak, LF:büyük yassı) tohum kullanılmış ve iki farklı (%100 tam sulama ve %70 sulama ) sulama konusu uygulanmıştır. Çalışmada tane verimi, bin tane ağırlığı ve koçanda tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve bitki boyuna ait incelemeler yapılmıştır. Çalışmanın her 2 yılında da farklı dane irilik ve şeklinin tane verimi ve diğer özellikler açısından istatistiki olarak önemsiz çıktığı, su stresi konusunda ise tane verimi, bin tane ağırlığı ve koçanda tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı açısından istatistiki olarak önemli çıkarken, bitki boyu ise istatistiki olarak önemsiz çıkmıştır. Araştırma sonucuna göre tane mısırda farklı tane şekil ve iriliklerinin verim ve kontrol edilen diğer özellikleri etkilemediği görülmüştür.

Turkish Keywords
Mısır, Tohum irilik ve şekli, Sulama, Verim

Abstract
This research was carried out to determine the performance of maize seeds in different shape and size under restricted irrigation in Konya Karapınar for two years (2011-2012). The resarch was arranged in a randomized block split plot design. Under this study, 6 different shapes and sizes (SR:small-round, SF:small-flat, MR:medium-round, MF:medium-flat, LR:large-round, LF:large-flat) seeds were used and two different irrigation types (%100 full-irrigation and %70 irrigation ) were applied. In this study, grain yield, thousand kernel weight, kernel weight per ear, test weight and plant height were investigated. Kernel shape and size were not significant for grain yield and the other traits which are investigated for both years, whereas restricted irrigation was significant for grain yield, thousand kernel weight, kernel weight per ear and test weight, except plant height. According to the results, the grain yield and the other controlled traits were not affected by kernel shape and size.

Keywords
Maize, Seed sizes and shapes, Irrigation, Yield

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri