English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Milli çeşit listesindeki haşhaş çeşit ve melezlerinin verim öğeleri üzerine
(Investigate the effect heterobeltiosis and heterosis on yield components of poppy cultivars and their reciprocal crosses in the national list )

Author : Sezen DOĞRAMACI  Neşet ARSLAN  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-3
Page : 236-244


Summary
Bu çalışmada Milli Çeşit Listesindeki bazı haşhaş (Papaver somniferum L.) çeşitlerinin ve resiprok melezlerinin verim ve verim öğeleri üzerine heterosis ve heterobeltiosis etkisi araştırılmıştır. Deneme 2009 ve 2010 yıllarında, Afyon Alkaloidleri Fabrikası deneme arazisinde kısmen dengede latis deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede materyal olarak 7 tescilli çeşit ve bunların resiprok melezleri kullanılmıştır. Mevcut çeşitlerin genel ve özel uyum yetenekleri belirlenerek çeşitler arasındaki genetik varyasyon incelenmiş ve heterosis etkisiyle morfin oranı ve kapsül-tohum verimi yüksek melez hatlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bazı karakterler bakımından yüksek oranda heterosis etkisi gösteren ve genel kombinasyon yeteneği yüksek melez hatlar elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre heterosis ve heterobeltiosis değerleri bakımından önemli bazı karakterlere ait veriler bildirilmiştir. Kapsül verimi açısından heterosis % -70.58 ile % 32.46, heterobeltiosis % -71.40 ile % 16.14; tohum verimi açısından heterosis % -52.27 ile % 28.66, heterobeltiosis % -58.54 ile % 22.03, morfin oranı açısından heterosis % -34.59 ile %16.52, heterobeltiosis % -47.47 ile % 13.04 ve morfin verimi açısından heterosis % -68.51 ile % 45.16, heterobeltiosis % -71.97 ile % 42.11 arasında değişim göstermiştir.

Turkish Keywords
Haşhaş, heterosis, heterobeltiosis, Papaver somniferum L., verim ve verim öğeleri

Abstract
The present study was conducted to investigate the effects of heterosis and heterobeltiosis on yield and yield components of some poppy (Papaver somniferum L.) cultivars in National Cultivar List of Turkey and their reciprocal crosses. Experiments were conducted over the experimental fields of Opium Alkaloids Factory during the years 2009 and 2010 in partially balanced lattice design with three replications. As the plant material, 7 registered cultivars and their reciprocal crosses were used. General and specific combining abilities of the cultivars were determined, genetic variations among the cultivars were analyzed and hybrids with high morphine content and high capsule-seed yields were tried to be developed. Heterosis and heterobeltiosis values were respectively observed as between -70.58 _ 32.46 % and -71.40 _ 16.14 % for capsule yield; between -52.27 _ 28.66 % and -58.54 _ 22.03 % for seed yield; between -34.59 _ 16.52 % and -47.47 _ 13.04 % for morphine content and finally between -68.51 _ 45.16 % and -71.97 _ 42.11 % for morphine yield.

Keywords
Heterosis, heterobeltiosis, Papaver somniferum L., poppy, yield and yield components

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri