English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Diyarbakır Koşullarında Bazı Yumak Türlerinin Çim Alan Performansları
(Turfgrass Perfonmances of Some Fescue Species in Diyarbakır Conditions. )

Author : İsmail GÜL    
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2015-1
Page : 1-9


Summary
Çalışmamızda; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde serin mevsim yumak türlerinin en yaygınlarının kalite ve uyumlarını tespit etmektir. Bu amaçla 4 rizomlu kırmızı yumak (Festuca rubra spp. rubra L.), 6 rizomsuz kırmızı yumak (Festuca rubra spp. commutata Gaud.), 4 koyun yumağı (Festuca ovina L.), çeşitleri tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 3 yıl süreyle (2004-2006) değerlendirilmişlerdir. Diyarbakır çevresi koşullarında her bir türün her bir çeşidinin uyum ve performansları analiz edilmiştir. Diyarbakır koşullarında, yeşil alanlarda tercih edilmesi gereken bazı Festuca türlerinin; rizomsuz kırmızı yumakta Bargreen, koyun yumağında Bornita, rizomlu kırmızı yumakta ise Livinus çeşitleri olduğu sonucuna varılmıştır.

Turkish Keywords
Kırmızı yumak, koyun yumağı, kalite, çim

Abstract
Our study aimed to evaluate the adaptability and quality of the most popular varieties of cool-season Fescue species in southeast Turkey. Four cultivars of creeping red fescue (Festuca rubra spp. rubra L.), six chewing red fescue (Festuca rubra spp. commutata Gaud.) and four sheep fescue (Festuca ovina L.) were evaluated for 3 years (2004-2006) in a 3 replicated experimental randomized block group design. The establishment of the varieties to the environment is determined by analysis which identified for each trait of all turfgrass species, a group of varieties with superior performance and adaptability to cope in Diyarbakır environmental conditions. From the results of the study, it was concluded that the appropriate some Fescue species for the conditions of Diyarbakır could be chewing red fescue species was Bargreen, sheep fescue was Bornita, creeping red fescue was Livinus.

Keywords
Red fescue, sheep fescue, quality, turfgrass

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri