English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi: Giresun İli Örneği
(Economic Analysis of Farms Growing Hazelnut: Sample of Giresun Province )

Author : Erdal SIRAY  Fatih ÖZDEMİR Ömür DUYAR Halil EROL Murat SAYILI Yaşar AKÇAY  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2015-2
Page : 64-78


Summary
Bu araştırmada, Giresun İlinde fındık yetiştiren işletmelerin ekonomik analizi yapılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler fındık yetiştiriciliği yapan 148 adet işletmeden anket yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler 2011 üretim dönemine aittir. Analiz aşamasında; işletmeler arazi yüksekliğine göre I. grup (0-250 metre rakımda 42 adet işletme), II. grup (251-500 metre rakımda 61 adet işletme) ve III. grup (501+ metre rakımda 45 adet işletme) olmak üzere üç grupta değerlendirilmiştir. Analizde işletmelerin sosyo-ekonomik yapısı ortaya konmuştur. İşletmelerde sermaye yapısına bakıldığında, aktif sermaye içinde işletmelerde yaklaşık %97 oranında arazi sermayesi tespit edilmiştir. Yine işletmelerde pasif sermaye içinde yaklaşık %97,6 oranında öz sermaye hesaplanmıştır. Üretim faaliyetleri bazında brüt marj analiz yöntemi uygulanmış ve brüt üretim değeri içinde fındık üretimi işletmeler ortalamasında %91 olduğu görülmüştür. İşletme bir bütün olarak ele alınmış ve faaliyet sonuçları tespit edilmiş, tarımsal gelir yıllık ortalama 2,7 bin TL civarında hesaplanmıştır. Toplam aile geliri içinde tarımsal gelir işletmelerde ancak yaklaşık ¼ oranında yer almakta olduğu, kişi başına ortalama yıllık aile gelirinin de 3,3 bin TL civarında olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın ana konusunu teşkil eden fındığın maliyet analizi yapılmış ve üretim maliyeti dekara 1.300 TL olarak hesaplanmıştır.

Turkish Keywords
Giresun ili, Ekonomik Analiz, Fındık, Fındık Maliyeti

Abstract
In this study, the economic analysis was carried out in Giresun Province hazelnuts grow enterprises. The data used in the study were obtained with poll from 148 enterprises grown hazelnut. The data obtained from 2011 production period. Analysis phase, according to the height of land Enterprises First Group (0-250 meters above sea level 42 operation), II. group (251-500 meters above sea level 61 operation) and III. group (501 + meters above sea level 45 operation) were evaluated in four groups. Analysis enterprises socio-economic structures have been revealed. Looking at the capital structure of enterprises, capital of land approximately 97% ratio in the active capital have been identified at enterprises. However, in passive capital of equity capital 97,6% the rate calculated at enterprises. Production activities on the basis of the method of analysis applied to gross margin and hazelnut production in gross production value were found to be 91% at average of enterprises. Enterprise as a whole are discussed and results of operations have been identified, the average agricultural income per year was calculated around 2,7 thousand Turkish Liras. Enterprises of agricultural income in total family income only approximately ¼ percent and per capita are located at an average annual family income is determined to be around 3,3 thousand. Cost analysis of hazelnut which constitutes the main subject of the study was made and decare calculated as 1.300 Turkish Liras.

Keywords
Giresun Province, Economic Analysis, Hazelnut, Cost of Hazelnut

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri