English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fındık Yetiştiriciliği Konusunda Çalışan Araştırmacıların Mevcut Durumu ve Sorunlarının Belirlenmesi
(Current Situation and Determination of Problems of Researcers who working on the Cultivation of Hazelnut )

Author : Erdal SIRAY  Ramazan AKMAN Hesna Esin SAVRAN Ömür DUYAR Fatih ÖZDEMİR Ahmet GÖĞÜS Murat SAYILI  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2015-3
Page : 22-28


Summary
Fındık üretiminde ve ihracatında dünya birincisi olan Türkiye’de fındık konusunda araştırma yapan araştırmacıların mevcut sorunlarının giderilmesi fındık konusundaki teknolojik bilgilere ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Bu araştırma ile fındık yetiştiriciliği konusunda araştırma yapan araştırmacıların mevcut durumu ile sorunları incelenmiştir. Araştırma kapsamında Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerde fındık konusunda çalışma yapan 20 adet araştırmacı personel ile anket çalışması yapılmıştır. Anketler araştırmacılar tarafından 2012 yılında yüz yüze yapılmıştır. Görüşülen araştırmacıların %80’i mesleklerine isteyerek dahil olduğunu ve ortalama 10,4 yıldır mesleklerini icra ettiklerini söylemişlerdir. Araştırmacıların %60’ı araştırma kurumunda çalışmaktan memnun olduğunu belirtirken, %70 oranında mesleki olarak kendilerini yeterli görmektedirler. Araştırmacılar araştırma faaliyetlerinde kendilerine kısıt olarak altyapı olanaklarının zayıflığından bahsederken, kurumlar arası koordinasyonun da yeterli olmadığını beyan etmişlerdir. Ayrıca mesleki konular ve yayınlar hakkında da görüşler alınmıştır.

Turkish Keywords
Fındık, Araştırma, Araştırmacı sorunları

Abstract
Eliminate problems of researchers who is working on hazelnut in Turkey whose production and exports of hazelnut is the first in the World will facilitate access to teknological knowledge about the hazelnut. With this Project, current sitation and problems of researchers were analyzed. Survey was conducted by 20 researchers who is working in research institutes and universities. Face to face surveys were conducted in 2012 by researchers. 80% of the interviewed researchers say that their profession has voluntarily entered and they have worked an average of 10,4 years. 60% of researchers stated that he was happy working in research institutions, 70% are sufficient in themselves as professional. Researchers say that infrastructure facilities are weakness and inter-agency coordination is not enough. In addition, opinions about professional issues and publications are taken.

Keywords
Hazelnut, Research, Problems of Researcers

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri