English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Braeburn Elmasının (Malus domestica Borkh.) Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Hasat Öncesi Bitki Gelişim Düzenleyici Uygulamalarının Etkisi
(The effects of pre-harvest plant growth regulators treatments on pre-harvest drop and fruit quality of Braeburn apple (Malus domestica Borkh.) )

Author : Burhan ÖZTÜRK  Yakup ÖZKAN, Kemal KILIÇ, Mutlu UÇAR, Orhan KARAKAYA, Medeni KARAKAYA  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2015-1
Page : 68-76


Summary
Bu çalışmada, hasat öncesi uygulanan naftalen asetik asit (NAA) ve aminoetoksivinilglisin (AVG) uygulamalarının, Braeburn elmasının meyve kalitesi ve hasat önü dökümü üzerine etkileri incelenmiştir. Deneme ağaçları, tahmini hasattan 4 hafta önce 20 mg L-1 NAA ve 150, 225 ve 300 mg L-1 AVG ile muamele edilmiştir. Kontrol ile karşılaştırıldığında, sonuçlar NAA ve AVG uygulamalarının hasat önü dökümünü önemli düzeyde azalttığını ortaya koymuştur. Meyve renk gelişimi, AVG uygulamaları ile önemli derecede geciktirilmiştir. Meyve ağırlığı, 1, 8 ve 15 Ekim tarihlerinde 225 ve 300 mg L-1 AVG konsantrasyonları ile önemli derecede azalmıştır. AVG uygulamaları meyve eti sertliğinin korunmasında çok daha etkili olmuştur. Fakat NAA uygulaması tahmini hasat tarihinde hem meyve eti sertliğini hem de kopma direncini önemli derecede azaltmıştır. AVG uygulamaları nişasta parçalanmasını önemli derecede geciktirmiş ve suda çözünür kuru madde miktarını azaltmıştır. AVG’nin 225 ve 300 mg L-1 konsantrasyonu ile muamele olmuş meyveler 1, 8 ve 15 Ekim tarihinde kontrol ve NAA uygulamalarından daha yüksek titre edilebilir asitlik içeriğine sahip olduğu tespit edilmiştir

Turkish Keywords
Aminoetoksivinilglisin, et sertliği, kopma direnci, nişasta indeksi, renk

Abstract
In this study, effects of pre-harvest applied aminoethoxyvinylglycine (AVG) and napthaleneacetic acid (NAA) treatments on the pre-harvest drop and fruit quality of ‘Braeburn’ apple were investigated. Experimental trees were treated with 150, 225 and 300 mg L-1 AVG, and 20 mg L-1 NAA 4 weeks before anticipated harvest date. Results revealed that NAA and AVG treatments significantly decreased pre-harvest drops compared to control treatment. AVG treatments significantly delayed peel color development. The fruit weight was significantly reduced by 225 and 300 mg L-1 AVG concentration on 1, 8 and 15 October. AVG treatments were more effective in retaining of flesh firmness. But NAA treatment significantly reduced both flesh firmness and fruit removal force at anticipated harvest. AVG treatments significantly delayed starch degradation, and reduced soluble solids content. 225 and 300 mg L-1 AVG-treated fruits exhibited higher titratable acidity than control and NAA on 1, 8 and 15 October

Keywords
Aminoethoxyvinylglycine, color, flesh firmness, removal force, starch index

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri