English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Yöresinde Kiraz ve Vişne Ağaçlarında Ölümlere Neden Olan Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi
(Identification of Sudden Death Diseases On Sweet and Sour Cherry Orchards in Tokat Province )

Author : Özer ÇALIŞ  Yusuf YANAR  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2015-2
Page : 32-40


Summary
Türkiye Dünya kiraz ve vişne üretiminde ilk sıralarda olup bu sert çekirdekli meyvelerin üretiminde son yıllarda ciddi problemler yaşanmaktadır. Özellikle kiraz ve vişne ağaçlarında kısa sürede ölümlere neden olan hastalıklar görülmektedir. Bu çalışma kiraz ve vişne gibi sert çekirdekli meyve ağaçlarında görülen hastalık etmenlerini ortaya koymak, bu hastalık etmenlerini klasik ve moleküler olarak tanımlamak, Tokat kiraz ve vişne üretim alanlarındaki durumunu belirlemek ve ileride yapılacak çalışmalar için bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Tokat Merkez, Pazar, Turhal, Niksar ve Erbaa kiraz ve vişne üretim alanlarında sürveyler gerçekleştirilmiştir. Sürveylerde toplanan bitki örneklerinden laboratuvarda fungus ve bakteriler ile fitoplazma ve virus hastalık etmenlerinin izolasyonu için besi ortamında ve toplam genomik DNA’da mikroorganizmalar araştırılmıştır. Besi ortamlarında gelişen fungal ve bakteriler özel besi yerlerinde saflaştırılarak tanılanmıştır. Gerçekleştirilen moleküler analizler toplam genomik DNA içerisinde ksileme, floeme özelleşmiş bakteriler ile virus etmenlerinin bulunmadığını ortaya koymuştur. Yapılan klasik tanı testleri ve patojenisite testleri kiraz ve vişnelerde kurumalara neden olan hastalık etmelerinin Leucostoma sp ve Alternaria sp olduğunu ortaya koymuştur. Hastalık etmenlerinin tanılanmasıyla gelecekte yapılacak mücadele çalışmaları için önemli bir adım atılmıştır.

Turkish Keywords
Hastalıklar, kiraz ve vişne ağaçları, sürveyler, tanılama

Abstract
Turkey is in the top of among the most world's sweet and sour cherry producer countries. However, the stone seed fruit trees experience serious disease problems in recent years. Especially, sweet and sour cherry trees are heavily affected with dieback and sudden deaths occurred in short time. This study aims to investigate disease agents on the sweet and sour cherries with applying classical and molecular identification techniques. Tokat's cherry production areas have been searched to determine present infection statu and establish a basis for future studies. Hence, surveys were carried out on cherry orchards at Tokat Central, Pazar, Niksar Erbaa provinces. Collected plant samples from the surveys brought to our laboratory; fungi and bacteria were isolated on specific mediums and viruses and phytoplasmas were analysed using total genomic DNAs respectively. The fungal and bacterial pathogens were purified from the culture and they were used in pathogenicity tests. Molecular analyses within total genomic DNAs revealed that neither phytoplamas nor viruses are present our samples. Leucostoma sp and Alternaria sp were identified in conventional diagnostic and pathogenicity tests. Investigation of the disease agents will let us to control the important disease and establish a main step for future studies.

Keywords
Diseases, sweet and sour cherry trees, surveys, identification

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri