English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Adana İli Çukurova İlçesinde Yaşayan Ailelerin Salça Tüketim Tercihleri ve Tüketimi Etkileyen Faktörler
(Families living in Adana Çukurova District of Tomato Consumption Preferences and Factors That Affecting Consumption )

Author : Bilge GÖZENER  Murat SAYILI  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 2014-3
Page : 56-66


Summary
Adana ili Çukurova ilçesinde ailelerin salça tüketimlerinin incelendiği bu çalışmada, 2013 yılı başında 269 aile ile yapılan anket sonucu elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırma neticesinde, ailelerin tamamının biber salçası, %61,34’ünün domates salçası ve bazı ailelerin de biber ve domates salçasını birlikte tükettikleri tespit edilmiştir. Araştırmada, aylık aile başına ortalama domates salçası tüketim miktarı 515,66 gr ve biber salçası tüketim miktarı ise 965,15 gr’dır. Tüketilen salçaların önemli bir kısmı satın alınmakta (genelde ambalajlı), bir kısmı ise evde aileler tarafından hazırlanmaktadır. Anket yapılan ailelerin tamamı biber salçası tükettiğinden dolayı, biber salçası hakkındaki düşüncelere yönelik faktör analizi yapılmıştır. 16 faktör ile başlanan faktör analizi 15 değişkenin 5 faktör (Nitelik ve fiyat, lezzet ve marka, sağlık, fayda, alışkanlık) altında toplanması ile tamamlanmıştır.

Turkish Keywords
Biber salçası, domates salçası, faktör analizi, tüketim

Abstract
Of families in the district of Adana Çukurova paste consumption were examined in this study in early 2013 as a result of the survey conducted with 269 family data are used. As a result of the study , all of the families of the pepper paste, 61.34 % ' reputation in the tomato paste and pepper and tomato paste with some families have been identified they consume . In the study, the average monthly per family consumption of tomato paste and red pepper paste consumption of 515.66 g is the gra 965.15 . Consumed a significant portion of the paste are purchased (usually packaged) , are prepared by some of the family home . All of the surveyed families consume because pepper paste , pepper paste , factor analysis was conducted for thought . 16 factors, starting with the 5 factors of the factor analysis of 15 variables (Quality and price, flavor and brand , health, benefits , habit) was completed with the collection below .

Keywords
Papper sauce, tomato sauce, factor analysis, consumption

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri