English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hasat Sonrası Isıl İşlem ve Depolama Uygulamalarının Patatesin Fiziko-Mekanik Özellikleri ve Kalitesi Üzerine Etkileri
(The Effects of Post Harvest Heat Processing and Storage on Physico-mechanical Properties and Tuber Quality of Potatoes )

Author : Semih KESİM  Ebubekir ALTUNTAŞ  
Type :
Printing Year : 2012
Number : 2012-1
Page : 53-63


Summary
Bu çalışmada, hasat sonrası ısıl işlem sıcaklığı ve süreleri ile depolama uygulamalarının Marabel patates çeşidine ait yumruların fiziko-mekanik özellikleri ve kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. Denemeler üç farklı ısıl işlem sıcaklıkları (55°C; 57,5°C; 60°C) ile 45 ve 90 gün depolama süresinde yürütülmüştür. Patates örneklerinin fiziko-mekanik özellikleri olarak, boyutlar, geometrik ortalama çap, küresellik, yüzey alanı, hacim, ağırlık kaybı ile X (uzunluk) ve Y (genişlik) eksenleri boyunca penetrasyon (delme) kuvveti belirlenmiştir. Kimyasal özellikler olarak pH, suda çözünebilir kuru madde, toplam asitlik ve kuru madde miktarı ile patates kabuk ve kabuk altı renk özellikleri farklı ısıl işlem ve depolama süreleri için incelenmiştir. Denemeler sonucunda, farklı ısıl işlem sıcaklığı ve depolama süreleri uygulamalarının patateslerin fiziko-mekanik özellikleri ile yumru kalitesi üzerine etkili olduğu görülmüştür. 55°C ısıl işlem sıcaklığında 0 dakika işlem süresi (sıcak suya daldırıp çıkarma) ile 45 gün depolama sonucunda, patateslerin fiziko-mekanik özelliklerine ait değerler diğer uygulamalara göre daha düşük değerlerde bulunmuştur. Ayrıca, ısıl işlem sıcaklığı ve süreleri ile depolama süreleri açısından mekanik delme kuvvetleri, X ekseninde, Y eksenine göre daha yüksek değerler vermiştir.

Turkish Keywords
Patates, ısıl işlem, depolama süresi, fiziko-mekanik özellikler, yumru kalitesi

Abstract
In this study, the effects of post harvest heat processes (temperature and time) and storage treatments on physico-mechanical properties and tuber quality of potato (cv.Marabel) were investigated. Three different heat temperature treatment (55°C, 57.5°C, 60°C) and 45 and 90 days storage time were used. Physico-mechanical properties such as size dimension, geometric mean diameter, sphericity, surface area, volume, weigth lose and puncture force along X (length) and Y (width) axes were determined. Chemical properties such as pH, total soluble solid content, total acidity, dry matter and colour characteristics of skin and flesh potatoes for heat processing treatments and storage time were evaluated. In this experiment, the different of postharvest heat processing temperature, time and storage periods affected the physico-mechanical properties and tuber quality of potatoes. 55°C heat processing temperature and 0 minute (dip up) heat processing time for 45 days storaged potato given small changes better results than the other treatments. Puncture force was higher along X axis than Y axis for heat processing and storage period treatments.

Keywords
Potato, heat processing, storage period, physico-mechanical properties, tuber quality

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri