English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Silajlık mısır çeşitlerinde kimyasal ve tavuk gübresi uygulamalarının azot ve sulama suyu kullanım randımanı üzerine etkileri
(The effects of chicken manure and inorganic fertilizer applications on nitrogen and irrigation water use efficiency in forage corn cultivars )

Author : Muhammet KARASAHIN    
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2015-1
Page : 104-111


Summary
Bu araştırma Karabük-Eskipazar ekolojik koşullarında 2011 ve 2012 yıllarında farklı gübreleme uygulamalarının (F1, F2 ve F3) hibrit mısır çeşitlerinin (C1, C2 ve C3) azot ve sulama suyu kullanım randımanı üzerine etkilerini belirlemek için yürütülmüştür. Her iki araştırma yılında gübreleme uygulamaları azot ve sulama suyu kullanım randımanı üzerine istatistiki olarak etkili olmuştur. En yüksek azot ve sulama suyu kullanım randımanı değerleri F2 ve F3 gübreleme uygulamalarından elde edilmiştir. En yüksek azot alım randımanı deeğerleri ise F2 gübreleme uygulamalarından elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, her üç mısır çeşitlerinde (C1, C2 ve C3) en yüksek azot ve sulama suyu kullanım randımanı değerleri F2 ve F3 gübreleme uygulamalarından elde edilmiştir. Kimyasal ve tavuk gübrelerinin birlikte kullanımı sürdürülebilir bitkisel üretim için iyi bir yaklaşım olabilir. İnorganik gübre ithalatı için ödediğimiz miktarı ve bunların insan ve çevre sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerini düşündüğümüzde, F3 gübreleme uygulamalarının mısır yetiştirilen bölgeler için tercih edilebilir olduğu söylenebilir.

Turkish Keywords
Tavuk gübresi, mısır, inorganik gübre, azot ve sulama suyu randımanı

Abstract
This research was conducted to determine the effects of different fertilizer treatments (F1, F2, and F3) on nitrogen and water use efficiency of hybrid corn cultivars (C1, C2, and C3) in the years 2011 and 2012 under the ecological conditions of Eskipazar-Karabuk. In both research years, fertilizer treatments were statistically significant on nitrogen and irrigation water use efficiency. The highest irrigation water and nitrogen use efficiency values were obtained from F2 and F3 fertilizer treatments. The highest nitrogen uptake efficiency values were obtained from F2 fertilizer treatments. As a result of the research, the highest values of nitrogen and irrigation water use efficiency were obtained from F2 and F3 fertilizer treatments in all three corn cultivars (C1, C2, and C3). Integrated use of chemical fertilizer and chicken manure may be a good approach for sustainable production of crops. When we consider the sums paid for the import of inorganic fertilizers and the negative effects of these inorganic fertilizers on human and environmental health, we may see that F3 fertilizer applications would be preferable in the regions where corn is grown.

Keywords
Chicken manure, corn, inorganic fertilizer, nitrogen and irrigation water use efficiency

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri