English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sulama Proje Alanlarında Arazi Toplulaştırmasının Kırsal Çevre Üzerine Olan Etkiler
(Effects Of Land Consolidation At Irrigation Project Areas On Rural Area )

Author : Müge KİRMİKİL  İsmet ARICI  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 2014-3
Page : 32-40


Summary
Arazi toplulaştırması çalışmalarının kırsal çevreye çok fazla müdahalesinin olduğu bilinmektedir. Toplulaştırma projeleriyle birlikte tarımsal alt ve üst yapı hizmetlerinin planlanması ve mülkiyete müdahale edilmesi ile araziler üzerinde var olan doğal yapı bozulmaktadır. Bu çalışma ile arazi toplulaştırmasının kırsal çevreye yönelik etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Olumlu ve olumsuz etkilerin belirlenebilmesi için Türkiye’de sulama projelerinin bulunduğu ancak arazi toplulaştırmasının yürütülmediği bir bölge olan Bursa Mustafakemalpaşa Ova Köyleri’nden “Yeşilova, Ormankadı, Tepecik, Bakırköy” ile arazi toplulaştırmasının yürütüldüğü Bursa Karacabey Ova Köyleri’nden “Sazlıca, Ortasarıbey, Eskisarıbey ve Yenisarıbey” köyleri seçilmiştir. Çalışmanın materyalini, Bursa (Türkiye) Mustafakemalpaşa’da ve Karacabey’de bulunan araştırma köylerine yönelik işletme sahipleri ile yapılan anket verileri oluşturmaktadır.

Turkish Keywords
Arazi toplulaştırması, kırsal alan, t testi, sulama alanı

Abstract
It is being known that land consolidation operations have a significant interference on rural environment. By the planning of agricultural sub and super structure and interference to property along with the consolidation projects, the natural structure of lands is being deteriorated. By this study, it has been tried to determine the effect of land consolidation on rural environment. In order to determine the positive and negative effects, “Yeşilova, Ormankadı, Tepecik, Bakırköy” -among the villages of Bursa Mustafakemalpaşa plain where land consolidation is not being carried out- and “Sazlıca, Ortasarıbey, Eskisarıbey ve Yenisarıbey” -among the villages of Bursa Karacabey plain where land consolidation is being carried out- have been selected. The data of questionnaire conducted with the employers intended for the examined villages at Bursa (Turkey) Mustafakemalpaşa and Karacabey consists the material of the study. Keywords: Land consolidation, rural area, t test, irrigation areas

Keywords
Land consolidation, rural area, t test, irrigation areas

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri