English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Honeydew Yetiştiriciliğinde Organik ve İnorganik Gübre Kaynaklarının Fitokimyasal Değişimler Üzerine Etkisi
(The effect of organic and ınorganic fertilizer sources on phytochemical content of the Honeydew production )

Author : Şenay OZGEN  Saziye SEKERCI, Recep KORKUT  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 2014-1
Page : 104-110


Summary
Kavun (Cucumis melo L.) dünyanın birçok bölgesinde yaygın bir şekilde yetiştiriciliği yapılan ve Cucurbitaceae familyasının ekonomik öneme sahip türlerinden biridir. Çok zengin bir varyasyona sahip olan bu tür içerisinde bulunan Honeydew (var. inodorus) tipi kavunlar Muskmelon grubu içerisinde yer almaktadır. Bu çalışma da, altı farklı honeydew kavun çeşidinin (‘Spring Dew’, ‘Summer Dew’, ‘Fall Dew’, ‘Honey Pearl’, ‘Honey Orange’, ‘Snow Leopard’) organik ve inorganik gübre kullanımı sonucunda göstermiş oldukları verim ve kalite performanslarına bakılmıştır. Bu amaçla serada yetiştirilen fideler iki farklı uygulama ve her uygulamada dört yinelemeli olarak tesadüf blokları deneme desenine göre araziye dikilmiştir. Şeritlere bölünmüş olan araziye dikim öncesinde 150 kg/ha azot olacak şekilde organik (çiftlik gübresi) ve inorganik (amonyum sülfat) gübreleme yapılmıştır. Sonuçlar, çeşitlerin gübre kaynaklarına göstermiş oldukları tepkilerin farklı olduğunu göstermiştir. Varyans analiz tablolarına göre uygulama x çeşit interaksiyonunun önemli olmadığı görülmüştür. Buna ek olarak uygulamaların da incelenen parametreler üzerinde genellikle önemli bir etki yapmadığı gözlenmiştir. Çeşitlerin parametrelere etkisi istatistiki önemli bulunmuştur. Çeşitlerin SÇKM değerleri 10,8 ile 13,7 arasında değişmiştir. Fenolik içeriği 291,3 µg/g ile ‘Honey Pearl’ ve 368,7 µg/g ile ‘Spring Dew’ çeşidinde en yüksek değerleri vermiştir. Meyve eti açık turuncu ‘Honey Orange’ çeşidinin TEAC ve FRAP değerleri en yüksek çeşitler arasında yer alırken fenolik içeriği en düşük çeşitler arasında yer almıştır. Sonuçlar, organik ve inorganik kökenli gübre kaynaklarının verim ve kalite üzerine belirgin etkilerinin olmadığını göstermiştir. Bu durumda çevre kirliliği, toprak ve insan sağlığı göz önüne alındığında yetiştiricilikte çiftlik gübresi kullanım potansiyelinin yüksek olduğu gözlenmektedir.

Turkish Keywords
Cucumis melo, fenolik, FRAP, TEAC, troloks

Abstract
Melon (Cucumis melo L.) is one of the important species of Cucurbitaceae family and commonly cultivated in many parts of the world with the economic importance. This species have very rich variations. Honeydew (var. inodorus) which is within the Muskmelon group is one of them. This study was conducted to evaluate the effect of organic and inorganic fertilizers sources on yield and quality performance of six different varieties of honeydew melon (‘Spring Dew’, ‘Dew Summer’, ‘Fall Dew’, ‘Honey Pearl’, ‘Honey Orange’, ‘Snow Leopard’). For this purpose, greenhouse grown seedlings were planted in the open field with randomized block design with two treatments and four replications. Prior to planting which is divided into strips were applied 15 kg/ha nitrogen from two different sources; organic nitrogen (manure) and inorganic (ammonium sulphate) fertilizer. Result of the study exhibited that fertilizer sources were displayed different responses on the plants. Treatment and cultivar interaction was not significant according to analysis of variance. In addition, there was no effect of the application on the parameters studied. However, cultivars were significantly yield and quality parameters. TSS content was ranged between 13.7 to 10.8%. The highest phenolic content was observed in ‘Honey Pearl’ (291.3 µg GAE/g) and ‘Spring Dew’ (368.7 µg GAE/g). Variety of ‘Honey Orange’ that has light orange flesh color had the highest content of TEAC and FRAP values, while same variety had the lowest phenolic content among the varieties. The results of present study show that fertilizer sources have no significant effect on yield and quality of honeydew. In this case, considering the environmental pollution, plant and human health issues, using manure for honeydew production could be beneficial.

Keywords
Cucumis melo, phenolic, FRAP, TEAC, trolox

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri