English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Düzeylerde ?- tokoferol asetat ve Defne Ekstratı İçeren Antioksidantlı Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Parametreleri Ve Fileto Yağ Asitlerine Etkileri
(The effects of various antioxidants diets containg ?-tocopherol acetate and daphne leave extract on growth parameters and fatty asit compositions of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) )

Author : Nihat YEŞİLAYER  Mahfuz ELMASTAŞ, Şenol AKIN, Nusret GENÇ, Hüseyin AKŞİT  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 2014-1
Page : 73-84


Summary
Bu çalışmada, antioksidan madde olarak artan düzeylerde (250 ve 500 mg/kg) ?-tokoferol asetat ve defneyaprağı ekstratı ilave edilen ve kontrol grubu yemlerle iki ay süresince beslenen gökkuşağı alabalıklarının büyüme parametreleri ve yağ asidi kompozisyonuna etkiler incelendi. Denemede başlangıç ağırlığı ortalama 107,71 g. olan balıklar, deneme yemleri ile beslendikten sonra balıkların en iyi büyümesi ?-tokoferol acetate 250 gurubunda ortalama 195,85 g ağırlık elde edildi ve deneme grupları arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemsiz bulundu (P>0,05). Besleme deneme başlangıcı ve 60 günlük besleme sonundaki balıketlerinin yağ asitleri arasındaki değişimler karşılaştırıldığında; tekli doymamış yağ asidi (MUFA), çoklu doymamış yağ asidi (PUFA), C22: 6n-3 (DHA) ve n-3, n-3/n-6 değerlerinde önemli artış görülürken, n-6 değerlerinde önemli bir azalma bulunmuştur (P<0,05).

Turkish Keywords
Gökkuşağı alabalığı, ?-tokoferol asetat, defne ekstratı, yağ asitleri, n-3, n-6, DHA

Abstract
In this study, the effects of diets on growth parameters and flesh fatty asit compositions of rainbow trouts were studied. The diets used in the experiment were control, 250 and 500 mg/kg ?-tocopherol acetate and 250 and 500 mg/kg daphne leaves extract containing antioxidants. The initial and final mean weights of the fish fed with experimental diets were 107,71g and 195,85 (?-tocopherol acetate) respectively. The differences among the final mean weights of experimental groups were not significant (P>0.05). MUFA, PUFA, DHA, n-3 and n-3/n-6 final concentrations of fish flesh were significantly increased as compared to the initial concentrations, whereas n-6 concentrations were significantly reduced (P<0.05).

Keywords
Rainbow trout, ?-tocopherol acetate, daphne extract, fatty asits, n-3, n-6, DHA

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri