English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kirişli Dağı (Isparta)’ nın Endemik ve Nadir Bitkileri
(The Endemic and Rare Non-Endemic Plants of Kirişli Mountain (Isparta-Turkey) )

Author : Bedrettin SELVİ  Şinasi YILDIRIMLI  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 2014-2
Page : 90-97


Summary
Kirişli dağına (Isparta) gerçekleştirilen 20 bilimsel gezi ile 3627 bitki örneği toplanmış ve bunların değerlendirilmesi sonucu 114 familya, 505 cins, 1113 tür, 30 alttür ve 9 varyete, toplamda 1152 takson tespit edilmiştir. 1113 türün 1046 ‘sı doğal 67’si kültürdür. Araştırma alanından toplanan 1045 doğal türden 150 tanesi Türkiye için endemik olup endemizm oranı % 14.34’dür. Bu endemik türlerin 64’ü İran-Turan, 34’si Akdeniz (27’i Doğu Akdeniz, 6’sı Doğu Akdeniz Dağ, 1’i Akdeniz) bitki coğrafyası bölgesi endemiğidir. Bu endemik türlerin tehlike kategorileri dağılımı sırasıyla:. CR kategorisinde 5 tür, EN kategorisinde 2 tür, VU kategorisinde 7 tür, LC kategorisinde 113 tür ve NT kategorisinde 23 tür bulunmaktadır. Endemik olmayan nadir bitkilerden ise CR kategorisinde 2, VU kategorisinde 1 tür bulunmaktadır. Alcea pisidica Hub.-Mor. and Dumaniana gelendostensis Yıld. & B.Selvi önceden bilinen tip lokalitelerinden tekrar toplanmıştır. Bu türlerden CR, EN, VU ve DD kategorisinde bulunan endemik ve endemik olmayan nadir türlerinin tehlike kategorileri tartışılmıştır.

Turkish Keywords
Endemik, Kirişli dağı, Isparta, Nadir Bitki, Türkiye

Abstract
3627 specimens were collected during 20 scientific field trips to Kirişli mountain (Isparta). By evaluation of these specimens, 114 families, 505 genera, 1113 species, 30 subspecies and 9 varieties (1152 taxa) were determined. 1046 of these taxa are natural and 67 cultivated. Number of endemic species are 150 (14.34%). Phytogeographical regions of these endemic species that were determined in the research area are Irano-Turanian (64 species), Mediterranean (34 species). The distribution of the threat categories of these endemic species are as follows: 5 species CR, 2 species EN, 7 species VU, 23 species NT and 113 species LC. The threat categories of rare non-endemic species are as follows: 2 species CR and 1 species VU. Alcea pisidica Hub.-Mor. and Dumaniana gelendostensis Yıld. & B.Selvi are previously known from the type collection, and gathered again from the same locality. CR, EN, VU and DD categories of species are discussed.

Keywords
Endemic plants, Kirişli Mountain, Isparta, Rare plants, Turkey

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri