English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat ili bitki yoğunluk sınıflarının LANDSAT-7 ETM+ uydu görüntüleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile araştırılması
(Researching plant density classes of Tokat province by LANDSAT-7 ETM+ satellite images and Geographic Information Systems )

Author : Hakan Mete DOĞAN  Orhan Mete KILIÇ, Doğaç Sencer YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 2014-1
Page : 47-53


Summary
Uzaktan algılama teknolojilerinde bitki örtüsü için geliştirilen indeksler önemli bir yer tutmakta ve sıkça kullanılmaktadır. Bunlardan biri de vejetasyon için geliştirilen ve dünyada kabul gören Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi`dir (NDVI). Bu çalışmada Tokat ili bitki yoğunluğunun 2000 yılındaki dağılımı LANDSAT-7 ETM+ görüntüleri ve NDVI kullanılarak haritalanmıştır. Elde edilen NDVI haritası bitki sosyolojisinde kullanılan Braun Blanquet örtüş bolluğu sınıfları (BB) ve coğrafi bilgi sistemlerinden (CBS) yararlanılarak çok zayıf, zayıf, orta ve yoğun olarak ilk kez sınıflandırılmıştır. NDVI sınıflandırılmasının doğruluk analizi çalışma alanının genelinde 103 noktadan toplanan yersel veriler kullanılarak yapılmıştır. Doğruluk değerlendirmesi NDVI sınıflarına ait genel doğruluğun % 86.45 olduğunu göstermiştir. Bu sınıflandırmaya göre Tokat ilinin büyük bir kısmı orta (% 47.56) bitki yoğunluğu sınıfına girmiştir. Bunu sırasıyla yoğun (% 40.36), zayıf (% 7.57) ve çok zayıf (% 4.14) bitki yoğunluğu sınıfları izlemiştir. Geriye kalan alanlar su yüzeyi (% 0.37) olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar bitki biyolojik çeşitliliği ve tarımsal faaliyetler yönünden Tokat ilinin yüksek potansiyelini somut bir şekilde ortaya koymuştur. BB değerlendirmelerinin de NDVI değerlerinin sınıflandırılmasında güvenilir olarak kullanılabileceği bulunmuştur. Böylece bitki örtüsünün gelecekteki değişiminin izlenmesi için de sağlam bir referans oluşturulmuştur.

Turkish Keywords
Coğrafi bilgi sistemleri; LANDSAT-7 ETM+; NDVI; uzaktan algılama; uzaysal analiz; vejetasyon

Abstract
Indices developed for vegetation hold important place in remote sensing technology and they are commonly used. One of them is Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) which is developed for vegetation and accepted in worldwide. In this study, spatial distribution of plant density of Tokat province in 2000 was mapped by using LANDSAT-7 ETM+ images and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Obtained NDVI map was classified as very weak, weak, moderate and intensive plant density classes for the first time by utilizing Braun Blanquet cover abundance classes (BB) and geographic information systems (GIS). The accuracy assessment of the created classes was performed by utilizing ground truth data collected from 103 points throughout the study area. The overall accuracy of NDVI (plant density) classes was found as 86.45 %. The results of the study indicated that the majority of the Tokat province takes place in the moderate class (47.56 %). This was followed by intense (40.36 %), low (7.57 %) and very weak (4.14 %) plant density classes. The remaining areas were evaluated as water surface (0.37 %). The results concretely demonstrated the high potential of Tokat province in terms of plant biological diversity and agriculture. BB assessments were also found to be usable to classify the NDVI values in a reliable way. Thus, a robust background reference was also formed to monitor vegetation cover change in the future.

Keywords
Geographic information systems, LANDSAT-7 ETM+; NDVI, remote sensing; spatial analysis; vegetation

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri