English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Salamuralık asma yaprağı üretiminde fungusit kalıntı miktarı üzerine hasat zamanı ve salamura uygulamalarının etkisi
(The Effect Of Picking Period And Brining Applications On Fungicide Residue Levels In Brined Vine Leaves Production )

Author : Rüstem CANGİ  Yusuf YANAR, Adem YAĞCI, Neval TOPÇU, Seda SUCU, Yağmur DÜLGEROĞLU  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 2014-2
Page : 23-30


Summary
Asmalardan yaprak toplandığı dönemde özellikle külleme, bağ uyuzu ve mildiyöye karşı kontakt veya sistemik fungusitler sıkça kullanmaktadır. Bu ise gıda olarak tüketilen asma yapraklarında bazen kalıntı sorunu yaşanmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, külleme ve mildiyöye karşı yaprak hasat döneminde 2 farklı fungusit uygulaması (folpet+triadimenol ve carbendazim+ metalaxyl + mancozeb) Narince üzüm çeşidine (V. vinifera) ait asmalarda denenmiştir. Asma yaprakları, etken maddelerin önerilen bekleme sürelerinin sonunda hasat edilmiştir. Hasat edilen yapraklarda kalıntı analizi yapılarak rezüdi miktarları belirlenmiştir. Kalıntı analizleri taze, soğuk ve sıcak salamura yapraklarda yapılmıştır. Salamura yaprak elde etmek için yaprak örnekleri % 8 oranında tuz (NaCl) ve % 0,25 laktik asit içeren suya yerleştirilmiş ve üç ay süre fermentasyona tabii tutulmuştur. Taze asma yapraklarında üç sistemik fungusitin (triadimenol, carbendazim, metalaxyl) kalıntı miktarı MRL (maksimum kalıntı düzeyi) değerinin üzerinde çıkmıştır. Taze ve salamura yaprak örneklerinde folpet kalıntısı saptanamamıştır. Salamura uygulamaları fungusit kalıntı miktarını azaltmış olup, salamura yapraklardaki carbendazim kalıntı miktarı da MRL değerinin üzerinde çıkmıştır. Sıcak su ile salamura yapılan yapraklardaki kalıntı miktarı % 27 ile % 91 arasında azaltmıştır. Bağlarda kullanılan fungusitlerde, üzüm için önerilen uygulama ve hasat arasında geçmesi gereken sürenin, asma yaprağı için geçerli olmadığı belirlenmiştir. Sonuçta, salamuralık asma yaprağı üretilen bağlarda sistemik fungusit kullanılmaması, kontakt etkili fungusit kullanırken ise dikkat edilmesi önerilmiştir.

Turkish Keywords
asma yaprağı, carbendazim, funfusit, folpet rezüdi, salamura

Abstract
Especially at the time then the leaves are harvested contact and systemic fungicides are applied frequently to protect the grapevine agaist downy mildew and powdery mildew. Intensive pesticide use in vineyard resulted in residue problem on brined vine leaves that are used as food. This study was aimed at development of a proper chemical control program to reduce the pesticide residue problem on vine (Vitis vinifera) leaves in vineyards during the growing period. In this study two fungicides application (folpet+triadimenol ve carbendazim+ metalaxyl + mancozeb) were applied alternately for both powdery mildew and downy mildew control in vine leaves harvest period in Narince(V. vinifera) grape cultivar. Vine leaves were harvested at end the half-lifes of the pesticides. A residue analysis of pesticides on harvested vine leaves was determined. Residue analyses made of fresh, cold water and hot water brine vine leaves. To make brining leaves, leaf samples were put in the water containing salt (NaCl) of 8 % and lactic acid 0,25 % and they were subjected to fermentation for 3 months.The 3 systemic fungicides (triadimenol, carbendazim, metalaxyl) residues detected on fresh leaves in applications were over MRL (maximum residue level). Folpet residue could not be dedected in fresh and brined vine leaves. Brining applications were decreased fungucide residue levels, but carbendazim residue was also over MRL. Hot brining method was decreased residue from 27,2 % to 91,0 %, according to fresh vine leaves. Fungusides recommended for grape, and the time that is required to pass between application and harvest it is proposed to vine leaves, is not valid for recommended for application and used fungucides, grape vineyards harvest and the time that must elapse between is not valid for the vine leaves. As a result, systemic fungicide should not be used in vineyards produced pickled vine leaves, It is proposed that better to use contact fungicides instead if systemic one and also you have to be careful using the effective contact fungicides.

Keywords
brined vine leaf, fungucide, carbendazim, folpet, residue

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri