English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi
(The Determinatıon of the Yield and Yield Characteristics of Some Fodder Beet (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.) Cultivars Under Tokat-Kazova Ecological Conditions )

Author : Yaşar KARADAĞ  Zeynep DÜNDAR, Mahir ÖZKURT  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 2014-2
Page : 1-6


Summary
Bu araştırma, 2011 ve 2012 yıllarında iki yıl süreyle GOÜ. Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme tarlalarında Tokat-Kazova ekolojik koşullarında bazı yemlik pancar (Beta vulagaris L. var. rapacea Koch.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada, Serta Zirai Ürünler İtlahat ve Ticaret Limitet Şirketi tarafından sağlanan dört yem pancarı çeşidi (Rozsaszinu Beta, Beta Vöröshengel, Rota ve Brigadier) deneme materyali olarak kullanılmıştır. Ekim, 2011 ve 2012 yıllarında Mayıs ayının ikinci haftası içerisinde, bitkiler 5 m uzunluğundaki parsellere sıra arası 50 cm ve sıra üzeri 30 cm olacak şekilde 6 sıra halinde ve 3 kg/da ekim normunda markörle açılan parsellere el ile ekilmiştir. Ekimde parsel alanı 6 x 5 x 0.50 = 15 m2’dir. Denemede yem pancarı çeşitlerine dekara 15 kg N, 15 kg P2O5 ve 15 kg K2O’lu gübre verilmiştir. Araştırmadan elde edilen iki yıllık ortalama sonuçlara göre; Yumru çapı 8.82-10.63 cm, yumru boyu 25.38-38.13 cm, yaprak verimi 2913.1-3270.0 kg/da, yumru verimi 5970.5-7507.5 kg/da, kökün toprak üstünde kalan kısmı 17.1-20.9 cm, yaprakta ham protein oranı % 13.05-13.13.62 ve yumruda ham protein oranı % 8.90-10.32 arasında değişmiştir.

Turkish Keywords
Yem Pancarı, yumru verimi, ham protein oranı, ADF, NDF, Sindirilebilir kuru madde verimi.

Abstract
This research was conducted to determine of the yield and yield characteristics of some fodder beet cultivars under Tokat-Kazova ecological conditions in 2011 and 2012 years. The research was designed according to the randomized complete block design with four replicates. Four fodder beet cultivars were obtained from Serta special seed company. In this research, feed beet cultivars will be hand-planted in a plot that is 5 m long and 3.0 m width containing 6 rows and 50 cm between the rows. Plot area is 15 m2. According to average two years, the remainder of the root on the ground ranged from 17.1 to 20.8 cm, tuber length ranged from 25.4 to 38.1 cm, tuber diameter ranged from 8.8 to 10.6 cm, lefa yield ranged from 2913.2 to 3240.0 kg/da, tuber yield ranged from 15176.3 to 16846.9 kg/da, crude protein content in leaf ranged from 18.97 to 20.56 %, crude ash content in leaf ranged from 19.12 to 19.96 %, ADF content in leaf ranged from 25.68 to 27.90 %, NDF content in leaf ranged from 42.52 to 43.56 %, digestible dry matter content ranged from 67.17 to 68.90 % and relative feed value ranged from 1.000 to 4.000.

Keywords
Fotter beet, tuber yield, Crude protein content, ADF, NDF, DDMY.

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri