English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Standartlara Göre Silo Cidarı Üzerindeki Gerilme Değişimlerinin ANSYS ile İncelenmesi
(The Investigation with ANSYS of Stress Changes on Silo Wall According to Different Standards )

Author : Hakan KİBAR  Turgut ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2013
Number : 2013-2
Page : 94-110


Summary
Bu çalışmada Giresun ili koşullarında tombul fındık depolamasında kullanılabilecek silindirik gövdeli, konik çıkış ağızlı, çelik konstrüksiyon silo için optimum silo boyutları araştırılmıştır. Çalışmada 1635 ton depolama kapasitesine sahip silo için 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 20 mm cidar kalınlıkları ele alınmıştır. Bu amaçla Eurocode 1 ve Avustralya standartları kullanılarak silo cidarı yüzeyine etki eden basınç yükleri (düşey, yatay, sürtünme çekmesi basınç yükü) farklı cidar kalınlıkları için doldurma ve boşaltma koşullarında hesaplanmıştır. Hesaplanan bu basınç yükleri ANSYS 14.0 sonlu eleman yazılım programına girilerek cidar yüzeyinde farklı doğrultularda meydana gelen gerilmeler saptanmıştır. Çalışmada doldurma koşullarında düşey basınç yükünün neden olduğu gerilmeler açısından 10, 11 ve 12 mm cidar kalınlıklarının emniyetli olmadığı belirlenmiştir. Herhangi bir yapısal soruna neden olmayacak optimum silo boyutları; depolama kapasitesi ve maksimum von Mises gerilmeleri göz önüne alındığında 13 mm cidar kalınlığı olarak ortaya çıkmaktadır. Silindirik gövdeli ve konik çıkış ağızlı bu silo Tombul fındık depolamasında mühendislik açıdan en uygun özellikleri ortaya koymaktadır. Önerilen bu silo tipinin Avustralya standardına (AS 3774) göre yapılan analizi sonucunda da (silo cidarı yüzeyine etki eden basınç yükleri açısından) emniyetli olduğu gözlemlenmiştir.

Turkish Keywords
ANSYS sonlu eleman yazılımı, AS 3774, Eurocode 1, silo, Tombul fındık

Abstract
In this study, the optimal dimensions of the silo were investigated for barrel-type cylinder, conical outlet, steel construction silo which used in Tombul hazelnut storage in the Giresun province conditions. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 20 mm wall thickness for 1635 tons storage capacity silo were examined in the study. For this purpose, pressure loads acting on the silo wall surface (vertical, horizontal, friction traction pressure load) using Eurocode 1 and Australian standards were calculated for different wall thicknesses at filling and discharge conditions. This calculated pressure loads by entering in ANSYS finite element software program, stresses which occurring in different directions on the surface of wall was determined. In the study, it was determined that 10, 11 and 12 mm wall thickness were not reliable in terms of stresses caused vertical pressure load in the filling conditions. The optimum silo dimensions will not lead to any structural problem are emerging as the silo which has 13 mm wall thickness when considering storage capacity and the maximum von Mises stresses. This silo with barrel-type cylinder and conical outlet shows the most appropriate features in terms of engineering in Tombul hazelnut storage. At the result of the analysis according to Australian standard (AS 3774) of proposed this type of silo was observed to be reliable (in terms of pressure loads acting on the surface of the silo wall).

Keywords
ANSYS finite element software, AS 3774, Eurocode 1, silo, Tombul hazelnut

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri