English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Önder Çiftçilerin Tarımsal Yayımda Önemi Ve Seçimi
(The Choice And The Importance Of Contant Farmers In Agricultural Extension )

Author : Rafiye AYDIN  Prof. Dr. Ayhan ÇIKIN  
Type :
Printing Year : 1990
Number : 1990-1
Page : 367-381


Summary
Kırsal sosyoloji çalışmalarında ve yapılan antropolojik örnek olay araştırmaları incelediğinde kırsal toplum içindeki bazı bireylerin diğer¬lerin davranışlarını istenilen yönde etkiledikleri görülmüştür. Bu tür kim¬seler genellikle kırsal toplumun bireyleri tarafından çeşitli konularda fikir almak üzere başvurulan kimselerdir. Bu bireyler diğerlerini yüz yüze haberleşme yolu ile gayri resmi olarak etkilerler. İşte toplumdaki bazı üstün yeteneklere sahip, bireylerin davranışlarını etkileme derecesi önderlik olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'de yayım, konusu tarandığında eğitim ve ziyaret sistemi hakkında değerli çalışmalar olmasına karşın, organizasyonun son par¬çası olup en az diğer parçalar kadar önemli bir konuma sahip olan önder çiftçiler hakkındaki bilgilerin çok sınırlı olduğu görülmektedir. 1984 yılından itibaren uygulamaya konulan TYUAP projesindeki res¬mi konumu nedeniyle önder çiftçilere zorunlu olarak gereksinim vardır. Diğer illerde de doğal olarak oluşan önderlerin kırsal kesimde yenilikleri benimsemede en etkili kaynak olduğu değişik araştırmalarda saptanmış¬tır (AYDIN, 19S7 ve TALUĞ. 1Ö74), Ayrıca tüm az gelişmiş ülkelerde ye¬niliklerin yayılmasında yerel önderlerin diğerlerini daha fazla etkilediği bilinmektedir (VVAN DEN BEAN, 19S1). Her iki durumda da önder çiftçilerden beklenen faydanın yaratılabilmesi için, önder çiftçilerin önemi, etkileri, seçimleri, sorunları, eğitimleri ile ilgili konular ayrı ayrı üzerinde durulması gerekli konulardır. Bu nedenle diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada yalnızca önder çiftçiler ele alınmış ve konu değişik açılardan incelenmiştir.

Turkish Keywords


Abstract
From rural sociology studies and anthroiogical case studies, it is understood that some people have an effect on the others behaviours in rural society. Whom are having ideas an a lot of different subjects. Thece people effect the others face to face communication. The degre of effective the others behaviours is defined ad leadership. With formal situation in TYUAP project that has applicated, it is also established that the contact farmers are the most effective people on adoption of innovations in different studies. In addition, it is known that, the contact farmers have more effect on the other people in de¬veloping countries. At every condition, for having expected advantages from the contact farmers dealing with the importance, effectives, cho¬ice, poblems and educations of contact farmers subject are studied on different points of view.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri