English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat İlinde Şeker Pancarı Artıklarına Dayalı Sığır Besiciliğinin Mevcut Durumu, Sorunlar Ve Gelişme İmkanları
( )

Author : Osman KARKACIER    
Type :
Printing Year : 1990
Number : 1990-1
Page : 331-354


Summary
Ekolojik koşullar ve doğal potansiyel, Türkiye Hayvancılığının gelişmesine imkan tanımaktadır. Türkiye’deki hayvan varlığının İse, Dünya ülkeleri arasındaki yeri küçümsenemez. Ancak hayvancılıkta prodüktivite düşüklüğünden söz edilebilir. Çünkü mevcut hayvan varlığı genelde düşük verimli ırklardan oluşmaktadır. Ayrıca yetersiz ve dengesiz besleme prodüktivite düşüklüğünün en önemli nedenleri arasındadır. Hayvancılıkta karşılaşılan düşük prodüktivitenin giderilmesi için yapılan yerli ırk hayvanların iyileştirme çalışmalarının istenen düzeye ulaştığı da söylenemez. 1875 yılında kültür ırk ve bunların melezi hayvan popülasyonunun yaklaşık %İki İken bu oran. günümüzde ancak % 20 düzeyine ulaşabilmiştir (1). Halen hayvan varlığının büyük bir bölümünün verimlilik düzeyi yükseltilmeye muhtaçtır. Bugün; Türkiye hayvancılığının İçerisinde bulunduğu diğer önemli sorun; yetersiz ve dengesiz beslemedin Yapılan araştırmalar, havanların aldıkları proteinin % 68'inin ve; Nişasta değerinin ise % 62’sinin ana yem kaynağının çayır - meralar olduğunu göstermektedir (2). Türkiye'da ise çayır - meraların aşırı ve hatalı otlatma sonucu yetersiz kaldığı da bilinmektedir. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde, işlenen tarım hayvancılığının yaklaşık %25-'30’unun yem bitkilerine ayrıldıkları, buna karşın Türkiye’de bu oran %1.75 düzeyinde olduğu bilinmektedir (3). Olaya Tarımsal gelir açısından baktığımızda, tarihi gelişmiş ülkelerde 'hayvancılık. gelirlerinin tarım geliri içerisindeki yeri % 60-Türler de iken. Türkiye’de bu oran % 33'lerde kalmaktadır (4). Türkiye'de yem bitkileri üretiminin ve çayır mera alanlarının ye¬tersiz kalışı hayvancılıkla ilgilenenleri alternatifler aramaya zorlanmıştır. Bu bulgulardan hareketle, şeker pancarı artıklarının (posa, melas vb) yem kaynağı olarak değerlendirilmesi alternatif olmuştur.

Turkish Keywords


Abstract


Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri