English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Tarımında Bağcılığın Yeri Ve Üzüm Çeşitlerinim Yöredeki Dağ1lımı Üzerinde Bir Araştırma
(A Study On The Situation Of Viticultur Tokat And Distribution Grape Cultivars In The Region )

Author : Y. Sabit AĞAOĞLU  Zeki KARA  
Type :
Printing Year : 1990
Number : 1990-1
Page : 293-305


Summary
Tokat İliinin tarımsal yapısı içerisindeki bağ alanlarının yeri ve yörede yetiştirilen üzüm çeşitlerinin ilçelere göre dağılımı 6: İlçede 28 yer¬leşim merkezinde 150 üıretici ile yapılan, anketlerle belirlenmiştir. Bağ alanları işletme arazisinde buğday - arpa (%.41.61) ve şeker pancarı (% 15.37) alanlarından sonra: üçüncü sırada (% 11.82) yer al¬makta olup günümüzde bağcılığın yoğun olduğu yerlerde bile temel ge¬çim kaynağı olma özelliğini yitirmektedir. Yörede toplam 44 üzüm çeşidi belirlenmiş olup ilçelere göre belir¬lenen çeşitler ve sayıları değişmektedir. Narince her ilçede en önemli -çeşit durumundadır. Yöre bağlarındaki oranı % 71.88 (Erbaa) ile % 93.68 {Niksar) arasında değişmektedir. En çok çeşide Merkez ilçede (32 eşit) en az çeşide de Niksar'da {8 çeşit) rastlanmıştır.

Turkish Keywords


Abstract
Situation of viticulture within the agricultural structure of • Tokat Localon and the distribution of grape cultivars in the Region is deter¬mined by the evaluation of the questionnaire replied by 150 vine gro¬wers at 23 villages of 6 towns. \ ’ . Vineyard areas comprise the third place (11.82 %) following the sugar beet (15.37%) and wheat - barley (41.61%) in planting. Recently viciculture has started to loose its importance the farmers even in the areas where grape growing used tc* be very dense. 44 grape cultivars were found out in the Region, however both the cultivars and their numbers differed from town. The Narince is the most important cultivar in each town. The rate of Narince growing is1 changing from 71,83 % (Erbaa) to 93.68. % (Niksar). Down twon has the largest number of cultivars (32) .whereas N&sar has the least (8 cultivars).

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri