English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Yöresindeki Aluviyal Ve Koluviyal Toprakların Sınıflandırılması Ve Kil Mineralojisi
( )

Author : Alper DURAK    
Type :
Printing Year : 1990
Number : 1990-1
Page : 257-274


Summary
Bu çalışmada iç anadolu bölgesi ile karadeniz bölgesi ara¬sında geçit oluşturan Tokat bölgesinde yer alan Alüviydl topraklar ile Koiüviyai topraklar Toprak Taksonomisi sınıflandırma sistemine göre ‘sınıflandırılmıştır. Toprak Taksonomisi sınıflandırma sisteminin, ayırte- d^ci kriterleri dikkate alınarak yapılan arazi alışmalarında söz konusu top¬raklarda örnek profil çukurları açılmişve morfolojik tanımlamaları yapıl-mıştır. Bu profillerden horizon esasına göre atman bozulmuş, ve bozul¬mamış örneklerde fiziksel, kimyasal' ve mineralojik analizler yapılmıştır. Toprak Taksonomisine göre yapılan sijııfiandırmacla Aiüviyal topraklar ENTISOL ordosunun ustifluveni büyük grubuna kolüviyal topraklar ise ENTISOL ordosuhun ustorthent büyük grubuna yerleştirilmişlerdir.

Turkish Keywords


Abstract
In this study, Alluvial soils and Kolluvial soils of Tokat region were classified According to soil Taxonomy. Field works have been done considering the diagnostic criteria of Soil Taxonomy to pre¬pare the prolile pits and to make description for morphological proper¬ties. Physical chemical and mineralogicai analysis have been done on the disturbed and undisturbed soil samples taken on the basis of ho¬rizon. According to Soil Taxonomy, Alluvia! Soils were placed in Entisol Order-Fluvent suborder-usti fluvent greet group. Kolluvial Soils were placed in ENTISOL order-orthent sub .order-ustorthent great group.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri