English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CaCO3-N İlişkileri 4.Değişik Reaksiyonlu Toprakların Karşılaştırılması
(CaCO3-N Relationships 5. Comparision of soils having different pH-values )

Author : A.Raşit BROHI  A. Aydeniz  
Type :
Printing Year : 1990
Number : 1990-1
Page : 115-132


Summary
Kireç - azot bitkilerini açıklayabilmek için, değişik reaksiyonlu 3örnek (Rize-asit, Siverek nötr - hafif alkali, Aligör - alkali) alınarak bunların : % 0-0.5-1-1.5-2-3-4-5-10 oranlarında CaCO3 ve 0-1-5-20:50- 100-200 500 veya 1000 ppm düzeylerinde N katmak sureti ile hazırlanan topraklarda büyütme odasında, mini-biyolojik yöntemle domates yetiştirmek ve 65 gün (alkali topraktakileri 87. gün sonra) sonra hasat etmek suretiyle yapılan araştırma sonuçları şu şekilde özetlenebilir. 1.Asit toprakta azotun etkisi ile km.’deki gelişmeler tanığa (No) oranla, doz kararıyla : 100-118-130r135-174-137-94-97 almıştır. 2.Asit toprakta kirecin etkisi ile tanığa (CaC03-OJ oranla sağlanan gelişmeler doz sırasıyla : 100*210-454-379^270-208“ 196^220 olarak gerçekleşmiştir• “ 3.Nötr - hafif alkali örnekte azotun etkisi ile kim’deki gelişmeler tanığa (No) oranla,- doz sırasıyla : 100-149r177-197-200-183-116-79 ol¬muştur. 4.Nötr-hafif alkali, toprakta kirecin etkisi ile tanığa (CaCOs-Oî oranla sağlanan gelişmeler doz sırasıyla : 100-123-130-111-46-50-79127-107 olarak gerçekleşmiştir! , 5.Alkali örnekte azotun etkisi ile km'deki gelişmeler tanığa (No* oranla, doz sırasıyla : 100110-120-126-149-İ13-113 olmuştur. 6.Alkali örnekte kirecin etkisi ile tanığa (CaCO3) oranla sağlanan gelişmeler doz sırasıyla : 1G0-110-1 i5-123-91 -77 olarak gerçekleşmiştir. 7.Değişik reaksiyonlu topraklarda azot 50 ppm'de optimum geliş¬meyi sağlamış; optimum gelişme tanığa oranla asitle %74, nötr’de%100, alkalide % 49 artış sağlamıştır. 8.Azot düzeylerinde ortalamaları olarak kuru-madde miktarı, asit¬te 25.2 mg/saksı (100> iken, nötrde 52.1 (206), alkalide 924.0 mg/saksı (366.7) almış ve asitten alkaliye şiddetle aşılmıştır. 9.Değişik reaksiyonlu topraklarda kireç optimum gelişmeyi, asit ve nötr’de % 1 düzeyinde (1Ö0’e 454 ve 130) alkalide % 2'de (10CTe 123) saklanmıştır. Görüldüğü gibi etki asitten alkaliye gerilemektedir. 10.Kireç düzeylerinin ortalamaları olarak kuru-madde mktarı asitte 25.3 mg/saksı (100) iken, nötrde 52.1 (232), alkalide 906.0 (2684) olmuş ve asitten alkaliye şiddetle artmıştır.

Turkish Keywords


Abstract
In studing the relationship of CaCOj, and nitrogen, different rates of nitrogen as ammoninm chloride (0; 1; 5; 20; 50; 100; 200 and 1000 ppm) was applied to acid Rize soil; neutral or very slighty-Siverek soil and calcareous Aiigor soil; which were limmed with different rates of CaC03 (0; 0.5; 1.0; 1.5; 2; 3; 4; 5 and 10 percent). Tomatoe plant was grown in growth chamber for 65 days in case of acid and neutral soil and 87 days for calcareous soil ' On acd soil; effect of nitrogen rates (0; 1; 5; 20; 50; 100; 200 and 500 ppm N) on dry matter yield was 100; 1 IS; 130; 185; 174; 137; 94 on-d 97 % respectively. On acid soil effect of CaCO* rates (0; 0.5*1.0; 1,5; 2; 3; 4; and 5%> on dry matter yield was 100; 210; 454; 379; 270; 208; 196 and 220 % respectielvy. On neutral or very sligthy alkali soil, effect of nitrogen rates (0; 1; 5; 20; 50; 10; 200 and 500) on dry matter yield was 100; 149; 177; 197, 200; 183; 116 and 79 %, where as the effect of limming rates (0; 0 5; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0; 4,0; 5:0 and 10 w) on dry matter yield was 100; 123: 130; 111; 46; 50; 79; 127 and 107 % respectielvy. On alkali soil; the effect of nitrogen rates (0; 1; 5; 20; 50; 100 and 200 ppm N) on dry matter yield was 100; 110; 120; 126; 149; 133 and 133 %; where as the effect of limming rates (0; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 and 5.0 %) was 100, 110; 115; 123; 91 and 77 % respectively. Average dry matter yield at 50 ppm N was 74 % on acid soil, 100 % on neutral soil and 49 % on calcareous soil, when compared with thoir control. Dry matter yield with the average of all N rates was 25.2 mg/pot on acid soil, 52.1 mg/pot on neutral soil and 924.0 mg/pot cal¬careous soil. Limming upto 1.0 % was effective on'acid {454 %), and neutral soil <130 %) Where as limming upto 2.0 % was effective (% 123) on calcareous soil. Dry matter yield with he average of ail CaCO* rotes was 25.3 52.1 and 906.0 mg/pot on atid, neutral and calcareous soil respectively.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri