English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CaCO3-N İlişkieri 3.Nötr Toprakta
( )

Author : A. Aydeniz  A.R. BROHİ  
Type :
Printing Year : 1990
Number : 1990-1
Page : 85-100


Summary
Nötral toprakta azot-kireç ilişkilerini açıklayabilmek için kireç içermeyen, nötr hafif alkali,bazaltlık kökenli Siverek toprağı alınarak bu¬na 9 düzeyde (% 0-0.5-1-1.5-2-3-4-5-10) kireç ve8 düzeyde (0-1-5-20-50 100-200-50 ppm) azot katmak suretiyle hazırlanan topraklarda; büyütme odasında, mini - biyolojik yöntemle domates yetiştirmek ve 65 gün son¬ra- hasat etmek suretiyle yapman araştırma sonuçları şu şekilde özetle¬nebilir 1. Asit toprakta, kireç katılmayan (CaC03 0> örneklerden ortalama 9.95 mg kuru madde alınmış iken Siverek örneğinden 5 katından fazla 53.76 mg örnek alınmıştır. Bu domates’ bitkisinin asit reaksiyondan hoşlanmadığını göstermektedir. 2: Azot dozları geliştikçe (0-1-5-20-50-100-200-500 ppm) verim kireç, ortalamaları ve oransal olarak sırasıyla: 100-149-177-197-200-183-116-79 olarak açık yaarlılık - zararlılık kuryesi oluşmuştur. 3. Azotun yüksek dozu, özelliikle % 3 kireç katılınca (pH 7.85) toksit etkisini artırmıştır, , 4. Azotun verim üzerindeki etkisi kireç düzeyinde bağlı değişiklikler göstererek; optimum gelişmede; tanığa orala; kireç arttıkça sırao;yîa : 1.81-3.22-2.77-2.47-2.10-2,95-1 ;63-4;4Ö-1;27 katı olmuş; ortalama değer ise 2. katı alarak gerçekleşmiştir, 5.Kirecin etkisi ile verim % 1.5 kirece kadar tanığın biraz üzerinde,, sırasıyla (1,23-1.30-1.11 katı) almış; %2-4 kreç arasında gerileyerek tanığın yarısına bu kadar düşmüş (0.46-0:50-0.79 kati) daha yüksek CaCO3 düzeyinde? {% 5 -10 CaCO3 yine tanığın üzerine (1.2/--1.07 katı) çıkmıştır. . 6. Kireç düzeylerinin bu değişik etkisinin pH’da yaptığı değişiklikler sonucu, bitki besinlerinin elverişliliği, özellikle fosforun elverişliliği üzerindeki etkinin sonucu olduğu sanılmaktadır. 7.Araştırma domates bitkisinin azot için iyi. bir İndikatör bitki olduğunu göstermiştir.

Turkish Keywords


Abstract
Calcium carbamate at the rate of 0, 0.5, 1.0; 1.5; 2.0 3.0; 4:0 and 5:0 percent was added to a neutral Siverek soil so as to test ho effect of different rates of nitrogen (0, 1, 5; 20; 50; 100; 200 and50Qppm N) being applied as ammonium chloride to tomatoe plant grown in growth chamber conditions for 65 days Limm'mg was effective upto 1.0 % CaCd3 rate. The average inc¬rease in dry matter yield of tomatoe plant at 0, 1.5, 20; 50; 100; 200 and. 500 ppm N was 0. 49, 77; 97; 100; 83; 16 and-21 % respectively. Where as th© average increase in dry matter yield of tomatoe plant at 0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 and 10 percent CaC03 levels was." 0, 23, 30; 11; -54; -50; -21 -27 and 7 percent respectively.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri