English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Organik Tütün (Nicotiana tabacum L.) Üretiminde Farklı Gübre Kaynakları ve Dozlarının Verim Üzerine Etkileri
(Effect of the Different Fertilizer Sources and Doses on Yield in Organic Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Production )

Author : Dursun KURT  Ali Kemal AYAN  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 2014-2
Page : 7-14


Summary
Bu araştırma, farklı organik gübre kaynakları ve dozlarının Xanthi-2A tütün çeşidinde verim ve bazı kimyasal özelliklere etkisini belirlemek için Samsun-Bafra şartlarında 2 yıl olarak yürütülmüştür. 2010 ve 2011 yıllarında çiftçi arazisinde yapılan çalışma, 3 farklı organik gübre (OMÜ Ziraat Fakültesi Kompostu, Yeşil Küre Tavuk Gübresi ve Biofarm), 4 dozda (0-500-1000-1500 kg/da), tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak tertiplenmiştir. İstatistiki analiz sonucunda yıllar arasında ki ilişki bitki boyu, yaprak sayısı, yaprak verimi ve nikotin oranında çok önemli olup, diğer özellikler bakımından önemsizdir. Gübre çeşitleri gövde çapı üzerine önemli ve indirgen şeker oranı üzerine çok önemli etkide bulunmuştur. Dozlar yaprak sayısı dışındaki tüm özelliklerde çok önemli etkide bulunmuştur. Yıl*doz interaksiyonunun ise gövde çapı ve indirgen şeker oranı üzerine önemli etkide bulunduğu saptanmıştır. Diğer tüm özelliklerin makul sınırlar içinde olması nedeniyle, nikotin oranı dikkate alınmış, %1.8–2.1 nikotin oranını sağlayan 950–1000 kg/da aralığında ki gübre uygulamasının piyasa talebini karşılar nitelikte olduğu saptanmıştır.

Turkish Keywords
Gübreleme, Nicotiana tabacum L., Organik, Oryantal, Tütün

Abstract
This research was carried out to determine the effect of different sources and doses of organic manure on some chemical properties and fertility at Xanthi/2A tobaccos in Samsun-Bafra conditions in 2 years. The study at farmers' land in 2010 and 2011, three different organic fertilizer (Compost OMU Faculty of Agriculture, Yeşil Küre Chicken Manure and Biofarm), 4 doses (0-500-1000-1500 kg/da), based on randomized complete block design with 3 replicates were arranged. As a result of the statistical analysis, the relationship between the years is very important in terms of plant height, number of leaves, leaf yield and nicotine ratio but it is unimportant in terms of other features. Types of fertilizer had a significant impact on the size of the body and reducing sugar content. Doses had a significant impact in all specifications except for number of leaf. It was found out that year*dose interactions affected reducing sugar content and the size of body prominently. All other properties within reasonable limits, due to the rate of nicotine taken into account, the rate of nicotine which was 1.8-2.1% 950-1000 kg/da fertilizer application range, which was found to be able to meet the market demand.

Keywords
Fertilizer, Nicotiana tabacum L., Organic, Oriental, Tobacco

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri