English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Yöresi Bağ İşletmelerinde Özüm Üretim Girdileri Ve Maliyetinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma
(A Study On Grape Production Inputs And Its Cost In Vineyard Establisments In Tokat Province )

Author : Y. Sabit AĞAOĞLU  Zeki KARA  
Type :
Printing Year : 1991
Number : 1991-2
Page : 125-134


Summary
Tokat yöresinde yetiştirilen üzümün üretim girdileri yörede bağcılık yapılan 6 ilçede 150 üretici ile yapılan anketlerle belirlenmiş ve sonuçlar ilçeler düzeyinde değerlendirilmiştir, 1 da bağda yılda üretim bedeli olarak 200607.85 TL. tesbit edilmiş olup, 101611.60 TL/sı (% 50.65’î) yan ürün olan salamuralık asma yaprağı geliri ile kar-şılanmaktadır. Ortalama 496.17 kg/da üzüm verimi olan bağcılık.işletmelerinde 1 kg üzümün ortalama maliyeti 199.52 TL. olarak hesaplanmıştır. Üretim girdilerinin % 52.16’sını işgücü girdileri, % 15.40’ını materyal girdileri ve % 32.44’ünü de genel girdiler oluşturmaktadır. Yörede üzüm üretim maliyetinin azaltılması birim alandan alınan ürünü artır¬maya yönelik uygulamaların yanısıra İşgücü tasarrufu sağlayıcı tedbirlerin de alın¬masıyla mümkün görünmektedir.

Turkish Keywords


Abstract
In this paper, grape production inputs of vineyard establishments İn Tokat region were determined. The research was made in 6 towns on 150 grape gro¬wers. The results of the article were tableted on the bases of towns. 200607.85 TL/da inputs were calculated for each decar vineyad per year. However 101611.60 TL/da (50.%65) was obtained as output of grape leaf picklings. Avera¬ge grape production per decar vineyard was 496.17 kg and cost of per kg was 199.25 TL. Rate of production inputst was 52.16 % labor inputs and 15.41 % material in¬puts. It clear that to increase the production for each unit and to save labor cost decreasing of grape production cost will be possible by planning some practices.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri