English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Buğdayda Risk Ve Belirsizlik Analizleri Üzerine Bir Araştırma
( )

Author : Nuray KIZILASLAN  A. Zafer GÜRLER  
Type :
Printing Year : 1991
Number : 1991-2
Page : 91-104


Summary
Yapılan analiz sonuçlarına göre, buğdayın verim belirsizliği düşük bulunmuş¬tur. Ayrıca teknolojik ve ekonomik olaylardan üreticinin haberdar olduğu varsayı¬mı altında bu belirsizlik daha düşük bir sonuç vermektedir. Buradan, üreticinin bi¬linçlendiği, üretim planlarında daha etkin kararlar aldığı, modern girdilerin kullanı¬mının hızlanması ve buna bağlı olarak üretimin doğal koşullara bağlılığının azaldı¬ğı sonuçları çıkarılabilir. Fiyat belirsizliği, orjinal fiyat serisinin reel fiyatlara dönüştürülmesine rağ¬men, yüksek bulunmuştur, 'Orjinal fiyat serisiyle hesaplanacak belirsizliğin ne ka¬dar şiddetli olacağı anlaşılmaktadır. Bu ürünün destekleme alımlan kapsamında olması fiyat belirsizliğini nispeten ortadan kaldırıcı etki yapabileceği söylenebilir. Brüt getiri belirsizliğini oluşturan verim ve fiyat değişmelerinin karşıt yönlü bulunuşu, buğdaydan elde edilen gelirin düşük dalgalanmalara neden olduğunu göstermektedir.

Turkish Keywords


Abstract
According to the results of certain analyses, the yield uncertainty for wheat has been found to be low. In addition to this, these uncertainties would be even low if farmers were kept well informed regarding technologic and economic events. Consciousness of farmers, effective decisions taking power for producti¬on planning, rapid use of modem investments and less dependence of natural conditions can be taken from the results of this study. Price uncertainty has been found to be high even though original price seri¬als have been transferred to reel prices. If uncertainty would have been calcula¬ted with original price serials, it would have been too high. Production purchase support may be the factor for controlling the price uncertainty to some extent. The income obtained from wheat has shown less fluctuation due to contrary rela¬tionship between production and price which from gross income uncertainty.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri