English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Pamuk Thrips’lerine Karşı Kullanılan Farklı İnsektisitlerin Karşılaştırmalı Etkileri Üzerinde Araştırmalar
(Studies On Comparative Efficacy Of Different Insecticides Used Against Cotton Thrips )

Author : M. A. LEGHARI  A.A. BALOCH A.M. KALRO  
Type :
Printing Year : 1993
Number : 1993-1
Page : 231-241


Summary
Pamuk Thrips’lerine karşı kullanılan farklı insektisitlerin karşılaştırmalı etkileriyle ilgili araştırma bulguları aşağıdaki gibi özetlenmiştir. însektisitler pamuk bitkilerine zarar veren thripsler’de yaklaşık % 66.9-80.5'lik bir azal-maya yol açmıştır. Buna karşılık insektisit uygulanmayan kontrollar'da thrips populasyonu yaklaşık % 19.5 artmıştır. Tüm insektisitler uygulandıktan sonra ilk gün ile üçüncü güne kadar öldürücü etkilerini korumuşlardır. Buna karşılık insektısitler’den Thiodan ve Zolone D.T. uygulandıktan sonra 14 gün boyunca öldürücü etkilerini korumuşlardır. Thiodan, % 89.5 ile zararlı populasyon'da en fazla azalmaya yol açmıştır. Bunu zararlı populasyon'da sırasıyla % 76.8 ile 66.9’luk bir azalmaya yol açan Zolone D.T. Azodrin ve Nuvacron takip etmiştir. İlk püskürtmede hem Azodrin ve hemde Nuvacron, monokrotofas olarak 14 gün boyun¬ca sürekli etkiye sahip olmuş ve püskürtmeyi takiben bir, üç, yedi ve dördüncü günlerde za¬rarlı populasyoııun'da sırasıyla yaklaşık % 84.0, 82.9, 30.5 ve 87.7 ile % 83.3, 82.9,90.5 ve 87.7’lik bir azalmya yol açmışlardır. Ancak ikinci püskürtmede her iki insektisit'de püskürt¬meyi takiben bir, üç, yedi ve dördüncü günlerde zararlı populasyonun'da sırasıyla % 94.5, 76.3,45.8 ve 8.9 ile % 8.7,70.1 34.5 ve 1.1 lik bir azalmaya yol amışlardır. ilk püskürtmede Thiodan bir günde zararlı populasyonun’da % 84.5’lik bir azalmaya yol açmış ve püskürtmeyi takiben 14. günde etkisini % 77.6 olarak sürdürmüştür. Benzer şekil¬de Zolone D.T, Thiodan'a kıyasla biraz daha az etkide bulunmuş ve zararlı populasyo¬nun’da başlangıç olarak % 83.6'lık bir azalmaya yol açmıştır. Zolone D.T. püskürtmeden sonraki 14 günde zararlı populasyonun'da % 66.7'îik azalmaya yol açan Thiodan'a kıyasla % 39.5 ile çok daha az bir etki göstermiştir.

Turkish Keywords


Abstract
The results of the studies on comparative efficacy of different insecticides used against cotton thrips thus obtained are summarized as under: The insecticides caused appreciable reduction of the thrips by about 66.9 to 80.5 % that were attacking the cotton crop, while in the control (no treatment) plots the thrips populati¬on increased by about 19.5 %. ¦ All the insecticides had shown a good kill of the pest upto first to three days after their spraying; however two insecticides Thiodan and Zolone D.T. had shown a persistant effect upto 14 days after spraying. Thiodan caused the highest reduction of the pest population 89.5 %. It was followed by Zolone D.T., Azodrin and Nuvacron causing reduction of 76.8 to 66.9 per cent respecti-vely. At first spraying, Azodrin and Nuvacron both as monocrotophos showed persistant ef-fect upto 14 days, registering about 84.0, 82.9, 30.5 and 87.7 and 83.3, 82.9, 90.5 and 87.7% reduction in the pest population respectively for one. three, seven and fourteen days after spraying. But at the second spraying both insecticides showed that 94.5, 76.3, 45.8, and 8.9 and 8.70, 70.1,34.5 and 1.1% reduction of the pest population respectively for one, three, seven and fourteen days after the spraying. At first spraying, Thiodan initiated reduction of 84.5% of the pest on one day and per-sisted to be 77.6% 14 th days after (he treatment. Similarly, Zolone D.T. was a little less than Thiodan showing initial reduction of 83.6 and the highly less effective 39.5%, at 14 days after spraying, than Thiodan showing the pest reduction to 66.7 %.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri