English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tele Alınmış Bağlarda Mekanîzasyon Uygulamalarının İş Verimine Etkileri Üzerinde Blr Araştırma
(A Research Effects On The Productivity Of The Applıcatıons Of The Mechanization In The Wired Vineyards )

Author : Güler ERDEM  Ali KASAP  
Type :
Printing Year : 1993
Number : 1993-1
Page : 221-230


Summary
Araştırmada, özellikle eski bağcılık sisteminde bakım işlemleri içinde en büyük işgücü girdisini oluşturan toprak işleme üzerinde duru mu; tur. Çalışmada eski bağlarda toprak iş-leme ve tele alınmış bağlarda sıra arasının makina :le işlenmesinde, makina çalışma zamanı gereksinimi ve iş başarılan araştırılmıştır. Yen bağlarca hayvan pulluğu ile çalışmada da işletme değerleri belirlenmiştir. Omca altı toprağının işlenmesi e; çapası e pılmıştır. Ay¬rıca budama, ilaçlama gibi bakım işlemler nde., o anaklar ölçüsünde daha ra at ve çabuk ça¬lışmayı sağlayan aletler denenerek karşılattır İniştir. Bağ tesisinde dıpkazan Ie çalışma da deneme kapsamına alınmış ve bazı İşletme değerleri belirlenmiştir.

Turkish Keywords


Abstract
In this research, especially it has been concentrates on the soil cultivation that to be most great labor income in the care procedures in conventional vineyards. To soil cultivati¬on on the conventional and wired training vineyards in the study. The mechanization culti¬vation of between the rows working productivity are studied. It has been determined the working values in working with animal plowing in wired vineyards. The soil cultivation of the under vine is done by hand hoe. Moreover, the tools that is supplied easily and quickly working in range of possibilities in pruning, spraying as operations, were comparised to test. In additional to the working subsoil in established vineyard has been taken content of working and some productivity values were determined.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri