English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Yöresinde Farklı Ekîm Zamanlarının Farklı Soya (Glycine Max, (L.) Merrîl) Çeşitlerinin Verim Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar
(The Effects Of Different Sowing Tımes On Yield And Quality Of Different Soyabean (Glycine Max. (L) Merrii) Cultivars )

Author : Zekeriya ÇETİNTAŞ  Hüseyin KOÇ  
Type :
Printing Year : 1993
Number : 1993-1
Page : 193-201


Summary
Tokat yöresinde, soya'da ekim zamanının verime etkisinin araştırıldığı bu çalışmada 1991 yılı vegetasyon döneminde üç ekim zamanı (14 Nisan, 1 Mayıs ve 18 Mayıs) ve iki çeşit (Amsoy-71, Pioneer) ile yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bir yıllık sonuçlara göre; her iki çeşitte de çıkış, çiçeklenme ve vegetasyon sürelerinde ekim zamanının gecikmesine paralel olarak kısalmanın olduğu tes- bit edilmiştir. Bitki boyu, bakla sayısı, bakladaki tane sayısı, tane verimi, 1000 tane ağırlığı gibi verim ve verim öğeleri ile yağ oram, yağ verimi, protein oram, protein verimi gibi kali¬te Özelliklerine ait en yüksek değerler 1 Mayıs ekim zamanından alınmıştır. Hk bakla yük¬sekliğine ait en yüksek değer son ekim zamanından alınmıştır.

Turkish Keywords


Abstract
This study was conducted in Tokat in 1991 to determine the effect of three sowing time (14 April, 1 May and 18 May) on yield of used two soyabean culiivars (Amsoy-71, Pione¬er), According to the one - year results of the study it was obtained from both of cultivars that emergence, flowering and period of vegetation were shortened because of late sowing. The best results for yield such as plant height, number of pods per plant, number of se-eds per pod. seed yield, 1000 seed weight and for quality such as oil content of seed, oil yi- eld, protein content of seeds, protein yield were obtained from I May sowing time. Height for the average hight of first pod the highest value was obtained from the last sowing date.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri