English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat İlinde Yetiştirilen Başlıca Meyvelerin Üretim Ve Pazarlama Durumu Ve Mevcut Sorunları
(The Situation Of Production And Marketing And Existing Problems Of Prıncıpal Fruits Produced In Tokat Province Of Turkey )

Author : Kemal ESENGÜN    
Type :
Printing Year : 1993
Number : 1993-1
Page : 43-58


Summary
Bu çalışmanın temel amacı, Tokat ilinde yoğun olarak üretimi yapılan bazı meyvelerin üretim ve pazarlama durumlarım ortaya koymak ve bu konudaki mevcut sorunları irdele¬mektir. Büyük ölçüde literatüre dayalı olarak hazırlanan bu çalışmanın ana materyalini, konu ile ilgili olarak mevcut istatistiki yayınlardan elde edilen veriler ile, ildeki 112 adet meyve üre¬ticisinden anket yolu ile toplanan ve 1987-1988 üretim dönemini içeren bilgiler oluşturmuş¬tur. Bunun yamsıra konu ile ilgili olarak yapılmış araştırma, inceleme ve makalelerden de yararlanılmıştır. Verilerin analizinde, yıllar itibariyle meydana gelen toplam yüzde değişimler ile birlikte yıllık değişimler ve ortalama yıllık artış oranlan hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Ortalama yıllık artış oranlan hesaplanırken en küçük kareler yöntemi ile hesaplanan trend denklemle¬rinden, toplam yüzde değişimler ve yıllık değişimler hesaplanırken de genel ve zincirleme indekslerden yararlanılmıştır.

Turkish Keywords


Abstract
The main purpose of this research is to put forward the production and marketing situa- tion of some fruits which are produced intensively in Tokat province of Turkey. The basic material of this research, which was prepared mainly on the basis of literature, consist of the data obtained from statistical publications on the subject and the information obtained by survey methods from 112 fruit producers in the province and the information compri¬sing 1987-88 production period. In addition to that, articks, research, and the studies on the subject have been benefited by.In the analysis of the data, together with total percent changes and annual percent chan¬ges, and average annual increase ratio have been calculated and evaluated. In the calculati¬on of average annual increase, ratio trend eguations, which are calculated by the smallest squares methods, have been made use of and in the calculation of annual changes, general and joint indexes have been benefited by.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri