English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Koşullarında Tonifruit Hormonunun Bazı Önemli Patlıcan (Solanum Melongena L.) Çeşitlerinin Verim Ve Erkenclliğl Üzerinde Araştırmalar
(The effects of Tonifruit plant growth regulator on the yield and earlines of some important eggplant (Solanum melongena L.) varieties in Tokat. )

Author : Abdurrahman YAZGAN  Mehmet AKER  
Type :
Printing Year : 1993
Number : 1993-1
Page : 9-19


Summary
Bu çalışmada Tokat ekolojisine uyum sağlayacağı tahmin edilen Topan 374, Pala (Yalo¬va 49) "ve Kemer Patlıcan çeşitlerinin adaptasyonu ve Tonifruit hormonunun bu çeşitlerin verim ve erkenciliği üzerinde etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Patlıcan çeşitlerinin verimi erkenciliği, meyve iriliği ve boyutlarına Tonifruit hormonu-nun etkisi olmamıştır. Topan 374 çeşidi, meyvesinin yuvarlak olması nedeniyle ayrı bir grup oluşturmaktadır. Toplam verimi 19.37 t/ha dır. Kemer çeşidinde toplam verim 15.45 t/ha ve Pala çeşidinde ise 21.11 t/ha olarak tesbit edilmiştir. Tokat yöresinde, en yüksek verime sahip olan Pala patlıcan çeşidinin, Kemer çeşidi ye-rine yetiştirilmesi uygun görülmüştür. Tonifruit hormonu ise yeni bir hormon olup, düşük dozlarda ve,sık periyotlarla uygula-narak denenmesi yararlı olabilir.;

Turkish Keywords


Abstract
It was determined of the effects of plant growth regulator (PGR) named the Tonifruit, on the yield and earlines of some important eggplant (Solanum melongena L.) varieties (Topan 374, Kemer and Pala) in Tokat. The seeds of these varieties were sown to the plastic tubes in the high plastic tunnel on the date 18th March of 1989. In the flaver stage the levels of PGR as 0. 0.3. 0.6, 0.9 g/L were treated at three times with interval of 10 days. The PGR hasn’t effected the total yield, earlines, fruit size and dimenslans. At the level of 0.9 g/L high mates of the light color fruits were occured as 24% in Pala variety and 19% in Topan 374. Fruit shape of Topan 374 variety has round and the total yield of this variety was found 18.37 t/ha. The total yield of Kemer was found 15-45 t/ha and the total yield of Pala variety was found 21.11 t/ha. So that Pala variety has highest total yield which maybe recommeded the growing instead of Kemer variety İn Tokat.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri