English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sıvı Tavuk Gübresi, Ahir Gübresi ve Tütün Tozunun Buğday Bitkisinin Verim ve N, P Kapsamı Üzerine Etkisi
(The Effect Of Ltquid Poultry Manure, Tobacco-Waste And Farm Yard Manure On The Yield And N, P Content Of Wheat Crop )

Author : A.Raşit BROHI  M.Rüştü KARAMAN Seyhan YAZICIOĞLU  
Type :
Printing Year : 1994
Number : 1994-1
Page : 167-176


Summary
Araştırmanın amacı, sıvı tavuk gübresi, ahır gübresi ve tütün tozunun buğday bitkisinin verim ve N, P kapsamı üzerine etkilerini araştırmak ve aynı zamanda bu tip organik gübre¬leri değerlendirerek çiftlik ve çevre sorunlarına yardımcı olmaktır. Araştırmanın esas konu¬sunu sıvı tavuk gübresi oluşturmakta olup, diğer organik gübreler mukayese amacıyla ko¬nuya alınmıştır. 1990 yılında Tokat Ziraat Fakültesi sera koşullarında tesadüf parselleri deneme deseni¬ne göre gerçekleştirilen çalışmada Fidanlık-Tokat'dan alman toprak örneği kullanılmıştır. Araştırmada kuru esasa göre sıvı tavuk gübresi 0,1.5,3,4.5,6 ton/da dozların da banda uy-gulanmış, tütün tozu 3,4 ton/da dozlarında ve ahır gübresi ise 2.5, 5 ton/da dozlarında top¬rakla karıştırılmıştır. Organik gübreler uygulandıktan sonra topraklar tarla kapasitesinde bir süre inkübasyona bırakılmıştır, bir aylık inkübasyından sonra her saksıya triple süperfosfat şeklinde 100 ppm P uygulanmış ve 5.10.1990 tarihinde Cumhuriyet buğday çeşidi ekilmiş¬tir. Bitkiler yaklaşık sekiz hafta sonra 7.12.1990 tarihinde hasat edilmiştir. Deneme sonuç¬larına göre, buğday bitkisinin gelişimi açısından kuru esasa göre 4.5 ton/da sıvı tavuk güb¬resi dozu yeterli olmuştur. Tütün tozu 4 ton/da, ahır gübresi ise 2.5 ton/da dozlarına kadar bitki gelişimine olumlu etkide bulunmuştur. Etki bakımından sıvı tavuk gübresi ile tütün to¬zu aynı gruplamada, ahır gübresi ise sonuncu sırada yer almıştır. En yüksek kuru madde miktarı ortalama 14.59 g/saksı ile 4.5 ton/da sıvı tavuk gübresi uygulamasında, en düşük kuru madde miktarı ise ortalama 7.42 g/saksı ile kontrolde gerçekleşmiştir. N, P kapsamları ve sömürülen miktarlar yönünden gübrelerin etkisi kontrole kıyasla olumlu olmuş, ancak yüksek dozlarda dalgalanmalar görülmüştür.

Turkish Keywords


Abstract
The main object of this work is to study the effect of liquid Poultry manure, tobacco-waste and farm yard manure on the yield and N, P content of wheat crop and at the same time, to evaluate this type of liquid fertilizer to solve the problem of the farm and environment. In order to support this research work for literatüre, tobacco-waste and farm yard manure were also applied. The experiment was laid out in the green house of Tokat Agriculture Faculty during 1990 by using completely randomized design. Liquuid poultry manure at the rates of Q, 1.5, 3,4.5,6 ton/da were applied at band, whereas, tobacco-waste and farm yard manure were mixed with soil and pots were kept for incubation at field capacity. After one month 100 ppm P as triple superphosphate was applied to each pot before sowing, Cumhuriyet wheat variety was sown on 5.10.1990. Wheat plants were harvested on 7.12.1990 that is after abo¬ut 8 weeks. According to the results of the experiment, liquid poultry manure, tobacco waste and farm yard manure increased the dry matter yield of wheat crop significantly. The effect of liquid poultry manure and tobacco-waste was found at the same group but farm yard manu¬re was the end. The highest DMY of 14.59 g/pot was obtained at 4.5 ton/da liquid poultry manure as compared to DMY of 7.42 g/pot at control. The effect of manure on the N, P content and uptake of plant was found more positive than control but there was fluctuation at high rates.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri