English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fosforlu Gübrelemenin, Yabancı Ot Mücadelesi İle Birlikte Buğday Bitkisinin Verim Ve N-P-K Kapsamına Etkisi
(The Effect Of Phosphorus Fertilizer Applıcatıon Togeth-Er With Weed Control On Yield And N-P-K Status In Wheat Plant )

Author : A.Raşit BROHI  Zeki ÖZER M.Rüştü KARAMAN  
Type :
Printing Year : 1994
Number : 1994-1
Page : 157-168


Summary
Araştırmanın amacı, fosforlu gübre uygulaması ile yabancı ot mücadelesinin buğday bitkisinin verimi üzerine olan müşterek etkilerinin araştırılmasıdır. Tokat Ziraat Fakültesi-Fidanlık arazisinde yürütülen çalışmada 21.10.1992 tarihinde T.Z.F. 3 çeşidi buğday bitkisi ekilmiş 0, 5, 10, 15 kg P2Ö5/da dozlarında fosforlu gübre TSP şeklinde ekimle birlikte uygulanmıştır. Yabancı ot mücadelesi buğday bitkisinin çıkışı¬nı takiben 15, 30, 45. günlerde, devamlı mücadele ve hiç otların alınmaması olmak üzere beş farklı muamele şeklinde yapılmıştır. Bitkiler 13.7.1993 tarihinde hasat edilerek ağırlık¬ları saptanmış, sap ve danede N-P-K tayinleri yapılmıştır. Deneme sonuçlarına göre, artan dozda fosforlu gübre uygulaması ile birlikte sap ve da- ne verimi de düzenli olarak artmıştır. En yüksek sap verimine ortalama 708 kg/da ile 15 kg P205/da dozunda, en yüksek dane verimine ise ortalama 389 ve 400 kg/da ile aynı grupta yer alan 10 ve 15 kg P205/da dozlarında rastlanmıştır. Kontrolde sırasıyla ortalama 551 ve 309 kg/da olan sap ve dane verimleri, çimlenmeden 15 gün sonra yapılan mücadele ile 617 ve 362 kg/da'a yükselmiştir. Genel olarak fosforlu gübre uygulaması ve yabancı ot mücadelesi, buğday bitkisi sap ve danelerince azot, fosfor ve potasyum alimim olumlu yönde etkilemiştir.

Turkish Keywords


Abstract
The main object of this work is to study the effect of phosphorus fertili- zer application together with weed control on grain yield and nutrient status in wheat. The experiment was laid out on Agriculture Faculty-Fields by sowing T.Z.F.3 wheat va¬riety on 21.10.1992. P fertilizer at the rate of 0,5,10,15 kg P205/da as DAP was applied at the time of sowing. Hand weed control was started in the month of March 1993. The weed control was done on 15,30,45. days, continious and without weed control after germinatio- on of wheat plant. Wheat plants were harvested on 13.7.1993. The straw and grain yield re¬corded and N, P, K determinations were carried out. According to the results of the experiment, the highest straw yield of 708 kg/da and the highest grain yield of 400 kg/da were obtained at 15 kg P205/da. The highest grain yield of 389 and 400 kg/da were obtained at 10 and 15kg P205/da respectively. The straw yield of 551 kg/da and the grain yield of 309 kg/da was obtained from no weed control plots, when compared to 627 kg/da of straw and 363 kg/da of grain yield obtained from hand weed control done after 15 th day of germination. The application of P-fertilizer together with weed control increased the up-take of N, P, K in straw and grain of wheat.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri